Välkommen på webinar

Från kris till möjlighet

med vår gäst Caxton Njuki

22 februari kl. 12.00 – 13.00