Varför hälsostrategi

De flesta arbetsgivare tycker att hälsa är viktigt hos sina medarbetare, men hur många har en utarbetad strategi för sitt hälsoarbete? Alldeles för få om man tittar på de ökade sjukskrivningstalen i samhället. Men varför behövs en genomarbetad hälsostrategi?

Vänd på resonemanget

Många företag idag stöder hälsofrämjande aktiviteter som friskvårdsbidrag, fruktkorg och kanske sponsrar ett och annat sportsligt företagsevenemang. Bra säger vi som brinner för hälsoinriktade insatser. Men är det tillräckligt?

Nej menar vi, och därför vänder vi provocerade på resonemanget.  Som företag är din främsta uppgift att nå ett bra ekonomiskt resultat på sista raden. Inte att ge människor bättre hälsa.  Effekterna av det resonemanget gör alla till vinnare för den som har kunskapen om sambanden.

 

God hälsa och produktivitet hör ihop

Vad krävs för att företaget ska nå högsta lönsamhet och produktivitet? För att svara på den frågan har det skickliga företaget noggrant valt ut ett antal KPI er man följer upp regelbundet. Eftersom lönekostnaden hos ett bolag är en av de största investeringarna är det rimligt att förvänta sig några mätpunkter på just den investeringens ROI (Return of investment). Att följa upp närvaro (eller sjukfrånvaro) kan vara en, att mäta stress (direkt kopplat till produktivitet) och motivation kanske en annan. För enligt forskning finns en absolut korrelation mellan god hälsa och produktivitet. Vi vet t ex att stress kan sänka produktiviteten med upp till nästan 40%. Och redan vid låga nivåer av stress påverkas vår produktivitet ( Läs mer på  Arbetsmiljöverket )

Genom att utarbeta en hälsostrategi för dina medarbetare visar du att du vill ta ansvar för en av företagets största investeringar. Därför behövs en hälsostrategi.

 

Bonzuns stressprogram är ett verktyg som ökar dina medarbetares produktivitet – läs mer om hur vi kan hjälpa dig som arbetsgivare

Vill du komma i kontakt med någon hos Bonzun för att höra hur vi kan hjälpa ditt företag att öka sin produktivitet? Kontakta oss på info@evolve.bonzun.com eller fyll i formuläret här så kontaktar vi dig.

[addtoany]