Välkommen till Stressdalen.nu!

2017-07-01 | Bonzun Okategoriserade

Stressdalen.nu mäter stressnivån i Almedalen!

Igår startade årets version av Almedalsveckan. En gigantisk festival för tyckare och beslutsfattare och på agendan står allt mellan himmel och jord. Stress och psykisk ohälsa är en av de större utmaningarna och har varit ett hett ämne i många år. Och trots en mängd åtgärder och förslag från regering och myndigheter fortsätter den psykiska att ohälsan att öka.

Det som slår mig när jag granskar Almedalsprogrammet är att det kanske viktigaste perspektivet på frågan nästan helt saknas. De lösningar och förslag som diskuteras brukar handla om varför och hos vilka stressen ökar och att det behövs mer forskning. Väldigt få pratar om hur vi ska förhindra att människor över huvud taget blir sjuka. Det förebyggande perspektivet saknas ofta helt.

Det är synd eftersom det är innan stressen blir svår som vi har en chans att förebygga ohälsa. Har det gått så långt att du blir sjuk av stress är vägen tillbaka ofta lång och svår. Däremot visar modern stressforskning att det med ganska enkla medel går att förebygga att stressen skadar oss. Det går att uppnå en mer funktionell reaktion på stress vilket rustar oss för kommande utmaningar och minskar risken för ohälsa.

På samma sätt som vi vaccinerar oss för att förebygga olika kroppsliga sjukdomar ska vi vaccinera oss för att slippa bli sjuka av stress. Utifrån forskningsbaserad kunskap bör vi satsa på effektivt förebyggande åtgärder. Förutom en minskning av yttre stressfaktorer finns metoder som hjälper oss att funktionellt hantera stress och utmaningar oavsett var och hur de uppstår (och stress har mycket sällan bara med jobbet att göra).

Bonzuns interaktiva program förenar svensk stressforskning i världsklass med modern digital teknik. Det kan bli det verktyg som regering och arbetsgivare efterlyser för att få bukt med sjukskrivningarna.

Genom Bonzuns kampanj Stressdalen.nu vill vi sätta ljuset på möjligheten att förebygga stress och psykisk ohälsa hos det stora flertalet. Kampanjen är helt digital och alla som vill kan gå in och mäta sin egen stressnivå och samtidigt i realtid se hur stressen i Almedalen utvecklar sig dag för dag.

Vi kommer redovisa stressnivån för varje dag. Det kommer bli intressant att se hur stressen varierat över veckans dagar och om det är några skillnader mellan kvinnor och män!

Testa gärna själv på Stressdalen.nu

[addtoany]