Upptäck symptom på stress på din arbetsplats

2021-06-14 | Arbetsmiljö Hälsa Stress
I stort sett varje arbetsplats har medarbetare som uppvisar symptom på stress. Kan man upptäcka dem i tid kan man undvika både smärta och inte sällan långtgående negativa konsekvenser för en individ samtidigt som man säkrar upp produktivitet och arbetsglädje. Psykolog Anders Tengström bloggar här om de vanligaste symptomen att upptäcka.

Upptäck symptom på stress på din arbetsplats

Långvarig stress är vår tids folksjukdom, där hundratusentals varje år drabbas av symptom på stress. Stressymptom är konsekvenser av för mycket stressande. Det är också  en signal till oss att kroppen inte orkar med det vi vill att den ska utföra.

Inte sällan ser vi inte själva symptomen och fortsätter att stressa vidare. Men som tur är kan vi som står bredvid ganska lätt upptäcka symptomen hos våra medarbetare. Om vi bara vet vad vi ska titta efter och förstår hur vi ska tolka signalerna på stress kan vi göra skillnad.

I den här texten går vi igenom de fyra vanligaste stressymptomen som du kan upptäcka hos dina medarbetare. Vi presenterar symptomen i den ordning de oftast brukar dyka upp hos personer med för mycket stress i sina liv.

 

Sömnstörningar

Problem med sömnen är nästan alltid ett av de första symptomen på stress. Vi kan inte sova för våra huvuden är fulla med tankar på prestationer som måste utföras nästa dag eller längre in i framtiden.

Att upptäcka att en person sover för lite är inte så svårt om vi bara tolkar det vi ser på rätt sätt. Om någon spontant säger att man är trött och sliten upprepade gånger över en tidsperiod kan man se det som en signal på stress. Ofta kan man också se på en person att den sovit för lite och om det upprepas över tid bör man tolka det som att en möjlig orsak är för mycket stress.

Som utanförstående kan du också upptäcka sömnproblem i medarbetarens beteende. Har du sovit för lite över en längre tid kommer du att prestera sämre, oavsett vad det är. Prestationsförsämringen kan nog de flesta se som vet hur personen normalt sett fungerar. Du bör absolut jobba med hypotesen att försämringen beror på stress som lett fram till en kronisk trötthet.

 

Humörsvängningar

Ett typiskt stressymptom är humörsvängningar. Det kan lätt upptäckas hos en medarbetare av alla som vet hur hen brukar bete sig under normala omständigheter. Humörsvängningar kan ta sig lite olika uttryck. Ofta innebär det en synbart ökad irritation hos medarbetaren där hen kan vara mer snarstucken, mer direkt i språket, kanske en smula aggressiv i tonen. Framförallt kan man upptäcka att medarbetaren blir irriterad på småsaker som hen inte blivit tidigare.

Du upptäcker det här i vardagskonversationen på arbetsplatsen. Medarbetaren kan plötsligt säga något där det är uppenbart att hen blivit irriterad över något och inte tvekar att låta andra veta det. Att bli irriterad på varandra är som det ska och ska inte tolkas som tecken på stress normalt sett. Det är först när det blir tydligt att det här handlar om en irritation som ständigt återkommer och framförallt att det är en skillnad mot hur medarbetaren normalt brukar fungera.

Alla reagerar inte med ökad irritation vid stress. Vissa blir mer gråtmilda och har lättare till gråt för saker man normalt inte alls gråter för. Hos vissa kan man se både ökad irritation och gråtmildhet.  

Det är inte sällan personen själv inte ser hur hen har ändrat sitt sätt att bete sig. Men nästan alltid leder beteendet till ökade konflikter och dålig stämning i arbetsgruppen. För de som jobbar nära medarbetaren med för mycket stress är skillnaden i humör påtaglig och kan lätt upptäckas och beskrivas.

 

Fysiska symptom

Att få fysiska symptom på stress är mycket vanligt och är ett av de första symptomen som dyker upp när man stressar för mycket. När vi säger fysiska symptom kan det egentligen vara en uppsjö av kroppsliga sensationer som vi normalt inte upplever men som vi nu plötsligt känner av.

Vanligaste kroppsliga symptomen är huvudvärk som återkommer ofta, magont, hudutslag, värk och/eller smärta i leder och muskulatur, tappad aptit/ökad aptit.

Som kollega kan du upptäcka den här formen av stressymptom i vardagskonversationer. Det är mycket troligt att din kollega spontant berättar om de saker som nu börjat hända i hens kropp. Ofta är det saker som hen inte upplevt förut och som man känner oro inför och undrar vad det är för något. Det är ovanligt att den drabbade kopplar besvären till stress utan tror oftast att det är något fysiskt fel.

Ibland kan du också se symptomen med egna ögon när det handlar om hudutslag eller en ganska plötslig viktuppgång/viktnedgång

 

Kognitiva störningar

Kognitiva störningar uppträder ofta lite senare i stressprocessen efter att de andra symptomen redan finns. Med kognitiva störningar menas här att den drabbade har en minskad förmåga till logiskt tänkande, förmåga till att planera och skapa struktur och att komma ihåg saker, stora som små.

Som kollega kan du relativt lätt upptäcka att den kognitiva förmågan minskat hos medarbetaren med för mycket stress. Hen klarar inte längre av sina arbetsuppgifter på samma sätt som tidigare. Och även om de lyckas sköta sitt jobb tar det mycket längre tid att lösa samma uppgifter som tidigare. Du upptäcker det också i era samtal där medarbetaren kan se ut som att de inte förstår vad du säger, trots att du mycket väl vet att de egentligen borde förstå vad du pratar om.

Minnesstörningar är vanliga och du upptäcker dem hos den stressade genom att hen t ex i större utsträckning än tidigare frågar om vad det var som egentligen bestämdes på mötet. Du upptäcker det också på att medarbetaren ständigt skriver ned saker som ska göras och tycks ha ett system med lappar för att hantera vardagen och inte missa saker.

 

Upprepning av beteendeförändringen är nyckeln

Det var våra tips för hur du upptäcker vanliga symptom på stress hos dina medarbetare på arbetsplatsen. Som alltid gäller regeln att om du ser något av detta hos en medarbetare en gång så räknas inte det. Det är först när du kan observera ett mönster över tid där beteenden återkommer relativt frekvent som du kan slå fast att det kan bero på för mycket stress.

 

Frågan är då vad du ska göra om du upptäcker ett eller flera av de här symptomen hos en medarbetare?

Du får tänka så här – du vet inte om det är stress du ser symptom på hos din kollega, men på goda grunder kan du misstänka det. Som den goda medmänniska du vill vara blir ditt mål att tillsammans med andra på arbetsplatsen se till att medarbetaren blir medveten om vad som håller på att hända.

Du kan tryggt vila i förvissningen att inget av det du ser kommer att gå över eller försvinna av sig självt hos den drabbade. Den mest sannolika utvecklingen om tiden får gå är att det blir värre och medarbetaren kollapsar. Här kan du alltså göra något.  Inled en konversation med den som verkar vara stressad om de symptom på stress som du lagt märke till. Förklara sakligt och tydligt vad du observerat och vilka konsekvenser beteendet har för arbetsgruppen. Var stödjande och icke-dömande och fråga efter den andra personens syn på det hela.

Av erfarenhet vet vi att den drabbade kommer att reagera olika på dina frågor om stress. Det kan vara alltifrån absolut och aggressiv förnekelse till att medarbetaren bryter ihop framför dig i storgråt.

Hur man hanterar situationen härifrån kommer vi skriva om vid ett senare tillfälle. Tillsvidare kan du läsa mer i vår tidigare bloggtext om de 5 första åtgärderna för dig som chef när en medarbetare visar symptom på stress

Har du en kollega eller vän som du tror drabbats av långvarig stress? Tipsa dem om att skaffa professionell hjälp. Kontakta t ex oss på Bonzun, vi har lång erfarenhet av stressrelaterad ohälsa och kan leda dig till rätt hjälp, hos oss eller någon av de andra seriösa aktörer som finns på marknaden.

[addtoany]