Tre vanliga symptom på stress

Psykolog Anders Tengström ger här en grundlig kunskap i hur tre vanliga symptom på stress fungerar och tar sig uttryck. Genom att läsa detta kan du bedöma om du har symptom på stress och hur allvarliga de verkar vara.  

Förstå symptomen på stress är avgörande

Symptom på stress ska alltid betraktas som en varningssignal på att något är fel. Att strunta i att symptomen finns och hoppas på att det går över av sig själv går inte. Genom att intala sig att det lugnar ned sig i livet snart, är nästan alltid att jämställa med en ”stoppa huvudet i sanden”-strategi som tar dig vidare på helt fel väg i livet.

Samtidigt som det är sagt, hur ska jag veta hur stressymptom ser ut och tar sig uttryck. Att förstå symptom på stress blir avgörande för att jag ska tolka kroppen signaler på rätt sätt och se till att jag gör saker som ökar återhämtning och ger mig mer balans i livet.

I denna text ger vi läsarna en grundlig insikt i tre vanliga symptom på stress. Med den kunskapen kan du bedöma hos dig själv om du har symptom på stress och hur allvarliga de är.

Vi börjar att titta på sömnstörning följt av humörsvängningar och till sist fysiska (kroppsliga) symptom på stress.

 

1. Sömnstörningar

Problem med sömnen är nästan alltid ett av de första symptomen på stress. Vi kan inte sova för våra huvuden är fulla med tankar på prestationer som måste utföras nästa dag eller längre in i framtiden. Sömnstörning vid mycket stress kan se olika ut. Vi har först problemet med att slappna av så den naturliga tröttheten kommer till oss. Istället för att bli trött jagar vi upp oss med alla stresstankar om saker som jag måste ordna med i morgon eller senare.

När jag väl somnat sover jag ofta oroligt och vaknar lätt till av minsta störning i sovrummet. Om jag vaknar mitt i natten har jag svårt att somna om och kan ligga och vrida på mig timme ut och timme in. Till slut somnar jag men av utmattning. Sammantaget över natten har jag fått alldeles för lite sömn och den jag fått upplever jag sällan har varit av någon högre kvalité.

En ytterligare försvårande faktor är att när jag ligger i sängen och inte kan somna ofta stressar upp mig själv för att jag inte kan sova, vilket så klart blir en ond spiral där det är ännu mindre troligt att jag kan finna ro och somna.

Dålig sömn leder till sämre prestationer

Sömnproblem är som nämnt ett av de första symptom som kroppen använder för att du ska förstå att du är stressad bortom det som kan sägas vara hållbart. Om sömnstörningen håller i sig kommer du att fungera allt sämre i livet, på jobb såväl som privat.

Att komma till rätta med sömnproblemen är helt nödvändigt, även om det inte är lätt eftersom du ofta är helt utmattad på grund av sömnbrist. Men det är helt nödvändigt för att du ska kunna återhämta dig och orka göra förändringar i ditt liv som kan minska stressen.

 

2. Humörsvängningar

Ett annat typiskt stressymptom är humörsvängningar. I praktiken innebär detta att du blir mer lättirriterad för småsaker som händer i vardagslivet. Inte sällan är det saker som du annars inte bryr dig om eller ens registrerat som problem. Men nu kan du inte stoppa dig själv från att bli irriterad och kanske påpeka för någon hur det ligger till eller hur något borde vara.

Det kan också vara åt andra hållet, att du blir mer gråtmild än normalt, tårarna rinner för saker du aldrig tidigare gråtit för. I vissa fall kan det vara så att du råkar ut för både mer lättväckt irritation och att vara mer gråtmild.

Svårt att uppfatta sina egna humörsvängningar

Problemet är ofta att den som drabbas av stressymptomet humörsvängningar inte alltid själv uppfattar att man är mer lättirriterad och snar till att säga saker på ett argt eller onödigt hårt sätt. Inte sällan är det partnern eller arbetskollegor som påtalar att du förändrat ditt beteende till det sämre.

Med dina humörsvängningar ökar ofta förekomsten av konflikter och dina arbets- och privata relationer blir ofta lidande. Har du mindre barn är det lätt hänt att din lättväckta irritation får gå ut över dem när du med kanske ilska i rösten korrigerar deras beteenden. För en utomstående som betraktar dina reaktioner är det ofta tydligt att du tar i alldeles för mycket för saker som är bagatellartade eller i till och med irrelevanta i betraktarens ögon.

Humörsvängningarna följer dig och blir allt värre om du inte förändrar din livsstil. I värsta fall blir belastningen så stor på din partner eller arbetskollegor att de växer ut till stora konflikter som hotar fundamenten för relationen.

Lyssna om någon säger till dig

Ett tips till dig som hamnar i humörsvängningar som en följd av stress. Om någon nära dig säger åt dig att du har förändrats som person och att du är mycket mer irriterad och aggressiv, lyssna på dem, slå inte ifrån dig. Sannolikheten att de har rätt är hög och inget gott kommer från ditt stressade humör. Det är du som måste ta tag i ditt liv, inte omgivningen som ska ändra på sig, inte i det här läget i vart fall.

 

3. Fysiska symptom

Att få fysiska symptom på stress är mycket vanligt, även om alla inte får det. Den här formen av symptom handlar om att du upplever kroppsliga sensationer som du normalt inte gör när du inte är stressad.

Fysiska symptom på stress kan ta sig otroligt många olika uttryck, i princip på alla sätt som vår kropp kan uppfatta någon form av smärta eller obehag. Vanligaste kroppsliga symptomen är huvudvärk som återkommer ofta, frekvent magont, hudutslag, värk och/eller smärta i leder och muskulatur samt tappad aptit/ökad aptit.

Kontakta vårdcentralen

Som du ser när du läser symptomen är det långt ifrån självklart att man kan förstå att det är stressymptom vi har att göra med här. Om jag plötsligt får huvudvärk ofta eller smärtor i en skuldra är det oftast så att jag tänker att det har blivit något fysiskt fel på mig. Det är så klart en helt logisk utgångspunkt och det är därför lika logiskt att söka hjälp på vårdcentralen för att få saken närmare bedömd.

Enligt min erfarenhet vad som händer när man söker vård med den här formen av diffusa symptom är att läkaren beordrar en rad olika tester för att utesluta allvarliga fysiska sjukdomar. Ibland hittar man bland provsvaren något som skulle kunna förklara symptomen, men i en mycket stor majoritet av fallen kommer alla provsvar tillbaka som normala. Med andra ord kan man inte hitta något uppenbart fysiskt fel på dig.

Här kommer ofta den tuffa sanningen in för många att acceptera att tex huvudvärken inte beror på något kroppsligt fel utan på din livsstil. En livsstil som har blivit ohållbar för kroppen att hantera. Kontentan här är att om du får plötsliga fysiska sensationer som du inte haft tidigare i livet ska du ta dem på stort allvar och söka läkare för att få dem undersökta. I en stor majoritet av fallen blir slutsatsen så småningom den att det är stress som orsakar dina fysiska besvär.

 

Sammanfattning

Övergripande när vi tänker runt stressymptom, och som vi redan nämnt, ska vi vara helt på det klara med att de inte kommer att försvinna av sig själva. Du behöver förändra ditt liv så att du hittar en balans mellan prestationer och återhämtning. Om du gör det kommer symptomen att sakta men säkert att klinga av. Om du inte gör det kvarstår de och blir värre över tid.

I den här texten har vi presenterat tre vanliga symptom på stress. I en annan senare text tittar vi på andra symptom som utvecklas när din kropp försöker tala om för dig att det inte finns balans i din livsföring.

 

Anders Tengström

Forskningschef

Leg. Psykolog

PhD, Associate Professor, KI

 

Prova Bonzuns Stressprogram gratis i 10 dagar – ett digitalt förebyggande verktyg för ökat självledarskap och minskad stress.

Tre vanliga symptom på stress – läs också hur du kan upptäcka stress på din arbetsplats länk

[addtoany]