Stresshantering och behandling

Bonzun Evolve är ett forskningsbaserat digitalt verktyg för att förebygga stress samt behandling genom individuella stödsamtal och samtal i grupp.