Stressprogrammet 

med stöd

Ett program där man ger sig själv de allra bästa förutsättningarna för att verkligen åstadkomma varaktiga beteendeförändringar.