Stressade medarbetare- 10 saker att hålla koll på

2021-05-19 | Arbetsgivare Hälsa Stress
Kan man se om en medarbetare lever med en ständigt påslagen stressrespons? Det är inte alltid så lätt. En del försöker också i det längsta hålla fasaden uppe på arbetet för att sedan nästan falla ihop hemma. Men förr eller senare krackelerar fasaden, då finns det tecken för dig som arbetsgivare att hålla koll på.

Symptomen smyger sig på

Det är inte alltid självklart att man som arbetsgivare upptäcker att en medarbetare lever med långvarig stress innan det är för sent och sjukskrivningen är ett faktum. Stress-symptom smyger sig ofta på långsamt, och kan verka ganska ofarliga i ett första skede.

Se helheten

Det viktigaste som arbetsgivare är att se helheten och uppmärksamma förändrade beteenden hos en anställd. Personer som lider av stress uppvisar ofta ett förändrat beteende i hur de mår, tänker och agerar.

Om du kan pricka av minst tre av nedan förändrade beteenden över tid hos en medarbetare så är det nog sannolikt att det finns en stressproblematik i botten.

1.      Utstrålar trötthet och orkeslöshet

2.    Prioriterar bort lunch och andra gemensamma raster till förmån för jobb

3.     ”Arbetar över” ofta

4.     Är mer lättirriterad

5.    Har ofta huvudvärk eller magont

6.    Är oftare sjuk

7.     Uppfattas som mer negativ och ifrågasättande

8.    Missar möten och deadlines

9.    Verkar ofokuserad

10.  Presterar sämre överlag

 

Förnekelse och motstånd

Det är viktigt att som arbetsgivare ta detta på största allvar och direkt ta upp dina observationer kring detta med din medarbetare. Men eftersom det är vanligt att det är de högpresterande medarbetarna som drabbas mest, så måste du räkna med att du möts av förnekelse och motstånd. Inte sällan är skuld och skam kopplat till detta för en individ och det är därför vanligt att inte själv se sjukdomen förrän den blivit riktigt allvarlig. Men ge inte upp, och ta hjälp av din företagshälsovård eller motsvarande expertis.

 

Arbeta förebyggande

Bonzun arbetar förebyggande för att försöka vaccinera en arbetsplats mot långvarig stress. Vi menar att ju mer en arbetsplats ger redskap för hur arbete och prestation i förhållande till paus och återhämtning skall fungera i företaget desto större chans är det att man slipper sjukskrivna och utbrända medarbetare. Utmattning och utbrändhet är inte bara en personlig tragedi för den som drabbas utan också förenat med enormt stora kostnader för ett företag.

 

Vill ditt företag arbeta förebyggande med stresshantering har Bonzun en digital lösning som är evidensbaserad. Läs mer här

Vill du ha vägledning i uppkommen stressproblematik kontakta vår psykolog Anders Tengström här

[addtoany]