Stress på jobbet dödar 200 varje år

2019-03-28 | Hälsa Stress
Fler än 200 svenskar dör till följd av stress på jobbet varje år – trots att det finns mer kunskap och verktyg än tidigare för att förebygga psykisk ohälsa.

Trots att vi är upplysta och lever i ett modernt samhälle jobbar människor fortfarande livet ur sig. Mer än 200 svenskar dör till följd av olika stressfaktorer – varje år.

En rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, slår fast att det finns en tydlig koppling mellan stress och hjärt- och kärlsjukdomar. I rapporten framgår det att minst 200 personer dör varje år i Sverige till följd av olika stressfaktorer på jobbet.

– Om man lägger ihop alla de här faktorerna blir det plötsligt ganska många som drabbas varje år. Det handlar alldeles säkert om över tusen personer, och av dem dör cirka 20 procent, säger Töres Theorell, professor på Karolinska Institutet och ordförande för rapporten till Aftonbladet.

Liten påverkan är farligt

Theorell klargör att en av faktorerna är vad han kallar spänt arbete, en kombination av höga krav och liten kontroll över sitt jobb. Fem procent av alla hjärtinfarkter som drabbar vuxna i arbetsför ålder varje år beror på höga krav.

En annan grupp som löper större risk att drabbas av hjärtsjukdom än andra är de som jobbar natt.

– Folk måste jobba på natten för att Sverige ska fungera, så är det, men om det finns en dialog mellan de anställda och arbetsgivaren kan man anpassa arbetssituationen så att det passar den anställde bättre.

Det finns många varningstecken för stress att ta på allvar. En tydlig signal är sömnbrist, enligt Theorell.

– Man ska inte tumma på sin sömn, den är viktig. Om man har svårt att sova på grund av att man är stressad ska man ta det på allvar och prata med sin arbetsgivare, säger han till Aftonbladet.

Andra tecken på stress kan vara ångest, onormal trötthet och irritation och högt blodtryck.

[addtoany]