Att välja, motivation och stress: så här hänger det ihop.

2021-04-26 | Bonzun Hälsa Stress
Hur kan stress och motivation hänga ihop egentligen? Följ med i Anders Tengströms resonemang om hur stress alltid är detsamma men är helt beroende av det sammanhang där du upplever den. 

Talet om motivation har blivit mer aktuellt idag

Motivation är ett begrepp som fått allt större betydelse i vår kultur. Tidigare i ett mer kollektivt uppbyggt samhälle kom kraften att prestera från att man underkastade sig massans definition av vad som är bra och vad som behöver göras. Ens egna motivation till att utföra saker är inte särskilt nödvändig. Jag får göra de saker som är bäst för kollektivet.

I vår mer individualistiska kultur av idag är den egna motivation en viktig faktor för att driva oss framåt. Ingen kommer tala om för dig vad du ska göra. Om något ska bli gjort måste du hitta ditt sätt att skapa mening och en drivkraft att gå framåt i livet, oavsett vad det är.

Vår utökade personliga frihet och valmöjligheter kommer så klart med en kostnad. I vår tid får vi räkna med att känna mer ångest och stress då vi själva ska stå för utformandet av våra liv. Ångest känner vi för att vi inte alltid vet vad och hur vi ska välja. Samma sak med stress som den hjälpgumma den är. Den hoppar in i processen för att försöka hjälpa oss att hantera situationen.

Om vi har svårt att välja i livet kommer ångest och stress vara våra ständiga följeslagare. För många är det en rejäl kostnad att betala för att åtnjuta en personlig frihet.

Man måste grunda i sig själv

Stresshantering i detta sammanhang handlar då främst om att försöka mejsla ut de områden i livet som känns viktiga. Sånt som du känner engagemang för, sånt som ger dig energi, en känsla av att vara nyttig och ett sammanhang där du kan säga till dig själv att du trivs att vara i.

Om jag lyckas med detta kommer jag veta vad jag ska välja, jag kommer intuitivt veta hur jag ska prioritera och förhålla mig till det som livet kastar emot mig. I samma ögonblick försvinner också ångesten, dock inte stressen, men mer om det senare.

När man läser det så här låter det så klart förrädiskt enkelt att fixa till att man mår bra. Tänk ut vad du vill så är det klart. I verkligheten är det inte så, det är en tuff resa att göra i sig själv samtidigt som livet pågår för fullt. Men det finns heller ingen annan väg framåt att reducera ångest och få stressen under kontroll. Till slut måste du grunda dig själv och peka ut någon slags riktning i livet som bär mening för dig.

Motivation föds ur ditt val

Om vi då hoppar in på den del av titeln som vi inte pratat om, motivation. I detta sammanhang är begreppet motivation enkelt att definiera om vi håller oss på en väldigt övergripande nivå. Det är rakt upp och ned en konsekvens av att du gjort val i livet.

När du bestämmer dig för något och när du säger till dig själv, det här är viktigt och verkligen menar det, kommer kraften att göra något som ett brev på posten. Du hittar ditt fokus, du känner energi och en beslutsamhet att prestera runt det som du bestämt dig för.

Stress och motivation är kusiner

Paradoxalt nog kommer du också känna stress fast du vet exakt vad du vill göra och känner stor motivation att göra just den här saken. Som vi sa inledningsvis stress (stressresponsen) finns där för att hjälpa oss prestera. Den hjälper oss med fokus, energi och uthållighet. Faktum är att vi behöver stressen för att vi ska kunna prestera maximalt, trots att vi känner oss motiverade.

Stress och motivation är inte alls samma sak men de är kusiner med varandra och båda behövs samtidigt för att jag ska kunna prestera mot de val jag gjort.

Det finns inte positiv eller negativ stress – utan bara stress

Avslutningsvis kan vi använda våra resonemang ovan för att ta död på en seglivad myt, nämligen den att det finns något som kallas ”positiv” respektive ”negativ” stress. Vi kan slå fast att det gör det inte.

Stressen du upplever när du inte vet vad du ska välja eller har svårt att fatta beslut uppfattar vi som negativ. Den stress du känner när du ska sätta igång och prestera utifrån att du valt och känner dig motiverad upplever vi som positiv och en kraft som hjälper oss.

I verkligheten är stressen och stressresponsen densamma. Exakt samma saker händer i din kropp i båda situationerna. Det som skiljer sig åt är den kontext, det vill säga det sammanhang i vilket du upplever stressen.

Upplevelsen av stress är helt beroende av det sammanhang där du upplever den.

Så, det finns riktiga och konkreta personliga vinster att göra för ditt mående om du lägger ned tiden och energin som krävs för att jobba med dig själv och svara på frågan vad du vill och vad som är viktigt i ditt liv. Du kan slippa mycket ångest. Stressen slipper du inte men den du upplever kommer du i mycket större utsträckning uppleva som positiv.

Anders Tengström

Forskningschef

Leg. Psykolog

PhD, Associate Professor, KI

Läs mer om motivation och hur man kan hålla sig motiverad i utmanande situationer, Intervju med äventyraren Aron Anderson här

[addtoany]