Stress och coronavirus – en studie i mänskligt beteende

2020-03-17 | Bonzun Stress
I helgen skulle jag köpa toapapper då hushållet var inne på sista rullen. Det tog mig åtskilligt letande i ett antal affärer innan jag till sist hittade en liten förpackning av ett märke som jag aldrig köpt förut och knappast kommer att köpa igen. Varför fanns det inget toapapper?

Människor reagerar olika

Det blev så klart oundvikligt för mig, som psykolog och extra intresserad av människors beteenden att fundera över vad som får vissa människor att bunkra toapapper, eller för den delen andra varor, när jag gick runt bland affärernas gapande tomma hyllor.

Vad är det för impuls som får människor att helt plötsligt, utan att någon tvingande rationell logik är i spel, börja samla på sig stora mängder mat och andra förnödenheter?

På samma sätt kan man fråga sig vad det är för impuls hos en grupp av människor som gör att man på ett sådant kraftfullt sätt, utan någon egentlig kunskap i ämnet, ifrågasätter myndigheternas/experternas hanterande av krisen?

I Sverige har ​kritiken nog mest handlat om att för lite görs för att bekämpa smittspridningen. Den här gruppen av människor har krävt att viruset måste bekämpas med samhällets alla till buds stående medel. Viruset måste förgöras och utplånas och alla åtgärder oavsett hur genomgripande de må vara måste användas utan fördröjning.

Ytterligare andra menar nog snarare att det blivit en tävling mellan länder att agera mest beslutsamt och att åtgärderna helt enkelt är överdrivna. Man låter sig inte påverkas; “jag tänker inte panikera, viruset är inte värre än en influensa för de flesta av oss”, går tankarna i denna grupp.

Onekligen intressanta tankar att reflektera över när man går där bland tomma hyllor jagandes flyktande toapappersrullar.

Hot som vi inte kan kontrollera stressar oss människor hårt

Egentligen krävs det kanske inte särskilt mycket kunskap om mänskligt beteende eller någon längre tankeprocess innan man inser det tämligen givna svaret på ovanstående.

Det handlar förstås om att vår stressnivå går upp ordentligt hos oss när vi nu möter detta osynliga hot. Det gör att vi känner oss sårbara och rädda för det som vi inte alls, vare sig på individuell nivå eller mer övergripande, kan kontrollera.

Hot som inte kan kontrolleras stressar oss hårt som människor.

Det som i praktiken händer är att vår stressrespons, ni vet fight or flight-mekanismen, går igång hos oss. När den väl är igång ska den hjälpa oss som individer att överleva de hot som dyker upp. Som ni säkert har märkt i andra sammanhang styr stressresponsen både våra tankar och beteenden. Den får oss att totalt fokusera på hotet och gå till omedelbar aktion. Antingen flyr vi från hotet, eller så går vi till omedelbar attack för att förgöra det. Den här formen av respons var väldigt ändamålsenlig på savannen en gång i tiden. På den tiden när lejonen anföll och ville äta upp oss som middagsmat. Stressresponsen fungerar på samma sätt idag, fast numera är hoten mer komplexa och diffusa.

Vi reagerar på det sätt vi kan

Ja, ni har säkert redan gjort kopplingen till Coronaviruset. Det vi ser hända nu hos många i befolkningen är att stressnivån är hög inför det osynliga hotet. En del reagerar med att fly, en del andra går till attack för att förgöra hotet.

Flyktbeteendet ser vi när människor bunkrar varor och drar upp planer för att isolera sig. Hemmet blir borgen dit man flyr och där man rider ut stormen, oavsett hur det ser ut. Mat och toapapper har man skaffat så det räcker och blir över.

Andra går som sagt till attack för att förgöra hotet. Vi känner lätt igen det här beteendet hos människor som nu med stor emfas påtalar vikten av att gå i krig omedelbart mot viruset, annars blir konsekvenserna ödesdigra. Under extrema förhållanden måste extrema åtgärder vidtas, brukar parollen lyda. Viruset måste förgöras utan dröjsmål och pardon.

Så här fungerar det och har alltid gjort. Ni känner igen det från tidigare kriser och det kommer att fungera så här vid nästa. Det är vår konstitution som får oss att instinktivt reagera på något av dessa sätt.

Nu konstaterar säkert någon att jag minsann inte alls reagerar med hög stress och de beteenden som förknippas med det. Det är förstås sant. Vi är alla olika och en del av oss kanske inte ens upplever det som händer nu som ett hot och då blir man så klart inte stressad. Ytterligare andra kan känna stress, oro och rädsla men väljer att fokusera på här och nu istället. Det är ett sätt att undvika att saker man inte kan kontrollera tar över ens inre liv och börjar styra ens beteenden.

Vi är människor och inga maskiner

Det blir lätt polariseringar mellan grupper när vi nu reagerar så olika på ett gemensamt ”hot”. Vi tycker att människor beter sig ologiskt, inkonsekvent och ibland idiotiskt, beroende på vilken grupp vi tillhör. Det får man så klart göra, men vi har alla ett ansvar för att också förstå att vi reagerar olika i sådana här situationer. I mångt och mycket är det automatiserade mekanismer som tar sig form i tankar och beteenden. Det finns helt enkelt inget rätt eller fel i de sätt vi reagerar på, för vi reagerar på de sätt vi kan göra. Vi är människor och inga maskiner.

Se din egen reaktion och acceptera andras

Till syvende och sist måste vi lösa de utmaningar Coronaviruset ger oss tillsammans, oavsett vad vi tycker är rätt eller fel. Förståelse och acceptans börjar alltid med att sätta blicken på hur man själv fungerar och reagerar i en sån här situation. Så innan du lägger allt för mycket energi på att skaka på huvudet åt vad andra gör, blir nu uppmaningen att fästa blicken på dig själv. Hur fungerar jag och varför reagerar jag som jag gör på det som nu händer. När du är klar med det blir nästa uppgift att acceptera att vi är olika och att ingen har ”rätt” eller ”fel”, vi är bara olika.

Kan vi hålla den rågången mot varandra ökar chansen att vi som individer och samhälle fattar välavvägda och kloka beslut hur vi bäst kan hantera situationen vi befinner oss i tillsammans.

Och apropå toapapper får jag nu hjälp av en kompis som snart levererar en laddning. Hennes mamma har mängder med toapapper som hon samlat på sig genom åren. Ja, vad säger man, vi människor är bara för roliga och underbara!

Nu får man bara hoppas det är rätt sort också.

Här kan du läsa mer om stress och göra Bonzuns stresstest https://evolve.bonzun.com/stress-2/

[addtoany]