Är kvinnor mer stressade än män under julen?

2018-12-18 | Okategoriserade
Som många känner till har Bonzun senaste två åren genomfört det vi kallar julstressmätningen. Vi lägger ut vårt stresstest så att människor kan mäta av sin stressnivå så här i december. I år är det tredje året vi kör och vi gör en liten avstämning när vi är lite mer än halvvägs in i månaden.

Den som sköter mättningen är Bonzuns forskningschef Docent Anders Tengström, vi tog en pratstund med honom.

Anders, hur ser årets julstressmätning ut?

– Den ser bra ut, just nu har vi över 2 100 svar inne från hela landet. Flest kommer från Västra Götalands län, dvs Göteborgsregionen. Därefter kommer Malmö län följt av Stockholms län.

Hur ser fördelningen ut mellan könen bland dem som gjort stresstestet?

-Just nu är 86% av dem som gjort testet kvinnor, 12.5% män och 1.5% uppger annat kön.

Oj, det var en markant övervikt för kvinnor som gör testet, hur kommer det sig?

– Ja, man ska ju minns att vår mättning av julstressen vänder sig till alla och vi styr inte vem som fyller i testet. Det innebär sannolikt att fler personer som känner stress fyller i det och kvinnor är generellt mer stressade än män.

– Juletider innebär säkert en extra belastning för landets kvinnor vad gäller stressnivåer. Julen som tradition handlar mycket om att pynta hemmet, baka och ordna med mat och familjefrågor. Allt detta är traditionellt frågor som kvinnor har skött och sköter om i större utsträckning än männen. Det bidrar tror jag till att många kvinnor känner sig stressade i juletider och kanske därför fyller i vårt stresstest då de vill ha en check på hur stressade de egentligen är, konstaterar Anders.

Så hur ser resultaten ut så här långt?

– I vårt test kan man få max 40 poäng, 0-7 poäng anses vara låg stress, 8-20 mellanhög stress och 21 och mer en hög stressnivå.

Kvinnor rapporterar en stressnivå på nästan 19 poäng i medeltal, männen knappt 15 och annat kön 20 poäng. Det är en statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller stressnivån. Vad gäller annat kön är de så få personer att det inte går att göra statistiska beräkningar än så länge.

– Vi har sett samma mönster i tidigare julstressmätningar med kvinnor som ligger högre än männen och det är kvinnor upp till medelåldern som rapporterar mest stress, därefter sjunker stressnivåerna ju äldre man blir. Männen har samma mönster men där sjunker nivåerna redan från 30-års åldern. Det här är preliminära data så vi får vänta och se slutgiltiga resultat, de kan nog skifta då vi har relativt få män i vissa ålderskategorier, säger Anders.

Avslutningsvis, kan du säga hur många som hamnade i de olika kategorierna på stresstestet?

– Ja, här ser vi också det vi pratade om tidigare hur stressen framförallt påverkar kvinnorna. Vi ser att 43% av kvinnorna har en hög stressnivå, 48% en mellanhög stress och bara 9% en låg stressnivå. Bland männen är motsvarande siffror 22% hög stress 55% mellanhög stress och 23% låg stress.

– Jag vill återigen framhålla att ingen av de siffror som nämns här kan sägas representera befolkningen utan gäller bara för de som fyllt i vårt stresstest, man ska mer se det som en termometer på stressnivån i juletider, avslutar Anders.

[addtoany]