Skolstress – hur kan jag hjälpa mitt barn till en bättre inlärning

Skolan har just börjat eller ska börja under kommande vecka. Många barn känner stor oro och stress inför kommande läsår. Enligt BRIS (Barnens rätt i samhället) är stress kopplat till skolan bland det vanligaste när unga hör av sig för att prata om stress. Anledningen till stress i kopplat till skolan kan vara många, en del kan handla om stress över läxor och oro att inte få tillräckligt bra betyg. Hur kan vi som föräldrar hjälpa till att skapa goda förutsättningar när det gäller området inlärning så att glädjen över lärandet får större plats än stressen?

Stress kopplat till skolan

Att stress i skolmiljö förekommer är ingen nyhet, men har uppmärksammats mer på sista tiden. Det kan finnas många anledningar till att ett barn upplever stress i skolan. Avsaknad av kompisar, krav från klasskompisar att vara på ett särskilt sätt för att få vara med i gänget, lärare eller föräldrar som ställer höga krav utan hänsyn till olika individers inlärningsförmåga är några ganska vanliga exempel på vad som kan trigga långvarig stress i skolan. Men om vi stannar vid inlärning och vad vi som föräldrar kan bidra med för att skapa goda förutsättningar för våra barns inlärning så vill vi på Bonzun trycka på fyra viktiga saker.

1. Sömn

Den kanske allra viktigaste grunden är god sömn. Enligt 1177 behöver en 6-12 åring mellan 10 och 11 timmars sömn per dygn, medan någon som är 12 år och äldre kräver 8-9 timmar per dygn. För vissa behövs än mer sömn i puberteten när stora förändringar sker i kroppen.

När vi sover lagrar vi kunskap och minnen, så genom sömnen kan ditt barn också tillgodogöra sig det som hen fick lära sig i skolan under dagen. Även immunförsvaret stärks av god sömn. Dessutom är det så att det för barn och unga är extra viktigt med ordentligt med sömn eftersom tillväxthormon till stor del utsöndras under sömnen.

2. Fysisk aktivitet

Att barn är fysiskt aktiva är livsviktigt  för att stärka skelett och bygga muskler som kroppen behöver för att fungera. Men även det psykiska välmåendet har visat sig påverkas vid rörelse. Genom att hjärnan syresätts vid fysisk aktivitet ökar kreativiteten och arbetsminnet stimuleras. Dessutom stiger energin och orken blir större. Alla barn behöver vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen. Om det är sportaktiviteter, promenader eller att hjälpa till med gräsklippning är inte det viktiga – utan att rörelsen i vardagen verkligen blir av.

3. Mat

Barn behöver mycket näring för att växa och utvecklas på rätt sätt.Men barn äter ju inte lika mycket som en vuxen så därför behöver också mängden näring i det som erbjuds vara hög. Allra viktigast är kanske att äta regelbundet och mat med framförallt långsamma kolhydrater*, för att hålla ett stabilt blodsocker. Barn som växer mår också bra av att få mellanmål mellan huvudmålen frukost, lunch och middag.

4. Miljö för lärande

För att inlärning ska ske på ett bra sätt behöver barnen en lugn och avslappnad miljö som inte störs av andra familjemedlemmar. Det kan vara en utmaning med plats, inte minst när hemarbete har blivit vanligare och många ska samsas om utrymmet hemma. Men om man har möjlighet att bereda en plats för läxläsning som är tyst och lugn så går inlärningen så mycket lättare. Att stänga av telefonen och lägga den i ett annat rum gör också att inlärningstiden blir mer effektiv. Uppmuntra också repetition och träning. Alla har olika förmåga att lära sig, en del går det snabbt för och andra behöver mer tid. Det kan också skilja sig åt i olika ämnen.

En bra sak kan vara att använda en timer. Plugga 20 minuter – paus 5 minuter- plugga 20 minuter – paus 5 minuter osv.

Att göra sitt bästa

Om vi som föräldrar orkar att ta upp kampen om de fyra områdena ovan så har vi gjort en stor förebyggande insats för våra barns upplevelse av stress i skolan när det gäller inlärning, ibland behövs även andra åtgärder för att ett barn ska må bra i skolan. Men någonstans måste vi börja, och att göra sitt bästa brukar räcka långt. Varmt lycka till!

 

*Exempel på långsamma kolhydrater kan vara linser och bönor, grovt bröd, fullkornspasta, råris.

Läs mer om tecken på stress 

 

[addtoany]