Sjukfrånvaron i storbolagen ökar (Bonzun har lösningen!)

Dagens Nyheters stora artikelserie om stress och utbrändhet fortsätter och tidningen rapporterar nu om att sjukfrånvaron rusar i höjden i de svenska storbolagen. Sjukskrivningar som pågår mer än två veckor har ökat med 98 000 personer mellan 2010 och 2015. Totalt sett har sjukfrånvaron ökat med 80 procent sedan 2010. Psykisk ohälsa står för 60 procent av ökningen och är nu den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro för både män och kvinnor.

Kostnaderna för sjukskrivningarna är förstås en betydande utgiftspost för de svenska storbolagen.

Dagens Nyheter exemplifierar med Postnord där sjukfrånvaron på ett år ökat med ca en procent. Om man betänker att varje procentenhets ökning av sjukskrivningarna innebär en merkostnad på 100 miljoner kronor för Postnord borde förebyggande insatser vara högt prioriterade.

DN:s berättar vidare att Sveriges största företag drabbats av betydande ökningar av ohälsan.  Detta är i sig inga nyheter utan ligger i linje med en mängd tidigare undersökningar och rapporter. Vi vet att ohälsan ökar, att det är stress som är orsaken och att vi måste göra något för att på allvar och i stor skala vända trenden. För det är inte de förlorade miljarderna (minst 70 per år närmare bestämt) som är det stora problemet. Det verkligt sorgliga är det mänskliga lidandet som ligger bakom varje pinne i statistiken. Att bli sjuk av stress är ingen lek. För de flesta tar det lång tid och har kostat mycket lidande innan man ens tänker tanken att gå till doktorn. Sjukskrivningen har föregåtts av en lång period av allt sämre fysiskt och psykiskt mående, självkänslan är ofta i botten och framtiden känns mörk och oviss. Rehabiliteringen är ofta mycket utdragen och en betydande del återgår aldrig i arbete på samma sätt som innan.

Det här betyder också att det just nu på landets arbetsplatser tickar en hiskelig massa bomber. Kollegor som utan att det syns utanpå befinner sig någonstans på vägen till mer eller mindre svåra konsekvenser. Ofta är vi själva inte ens är medvetna om det: ”jag hade roligt hela vägen in i väggen”.

En del kommer att bränna ut sin låga och hamna i långa sjukskrivningar. En del kommer aldrig bli sjukskrivna men stressen sätter ändå spår i form av sämre beslutsfattande, glömska, dåligt humör eller huvudvärk. Och även om dessa konsekvenser av stress inte har en egen rad i resultaträkningen så kostar det. Även här betyder varje procentenhets minskning av effektiviteten stora pengar.

Dagens Nyheters artikelserie bekräftar att Bonzuns lösning behövs och är rätt i tiden. De förebyggande insatser som nämns i artikeln, stegräkningstävling, skyddsombud och hälsoinspiratörer, har uppenbarligen inte varit tillräckligt för att minska ohälsan. Bonzuns Stressprogram är framtaget av ledande forskare för att leda till verklig och bestående förändring och samtidigt kunna användas i stor skala. Programmet är unikt eftersom det anpassar sig efter användarens situation och behov samtidigt som det inte finns någon begränsning i hur många som kan få hjälp till hållbar förändring.

Vi har nyligen lanserat programmet och intresset är mycket stort hos de arbetsgivare vi träffar. De ser at Bonzuns tjänst är en möjlighet att på ett mycket kostnadseffektivt sätt erbjuda alla medarbetare en verkligt effektiv och säker väg till varaktig förändring. Jag är övertygad om att Bonzun tillsammans med de arbetsplatser vi inleder samarbete med ligger i startgroparna för en verkligt spännande och angelägen utveckling. DNs artikelserie sätter fingret på ett av våra större samhällsproblem men det är egentligen inget nytt. Det som är nytt är vi nu, med Bonzuns förening av beprövad forskning och modern digital teknik, har möjlighet att på riktigt hjälpa ett obegränsat antal människor och på allvar vända trenden. Jag är säker på att vår lösning kommer att bli den vändpunkt vi behöver.

[addtoany]