Leder du dig själv?

2020-08-24 | Hälsa Ledarskap
I en tid när vi dagligen utsätts för olika val, en snabb digital värld som ständigt pockar på vår uppmärksamhet och arbetsplatser som kräver mer av eget ansvar och initiativ, har vikten av självledarskap allt oftare nämnts. Att utveckla och träna sitt självledarskap ger människan bättre förutsättningar att må bra och hitta balans i livet. Men det är också ett effektivt verktyg att stärka beslutsförmåga, effektivitet och motivation. Men vad är självledarskap? Och leder du dig själv?

Vad är självledarskap?

Självledarskap kan kort och enkelt definieras som att man styr sina tankar och beteenden mot uppsatta mål. För att göra det behöver du förstå hur din nuvarande situation ser ut, (nuläget) hur du skulle vilja att din situation såg ut (önskat läge), och vad du kan göra och prioritera för att nå det önskade läget.

Det kan låta enkelt och självklart, men sanningen är att det behövs träning för att nå ett klokt självledarskap. En träning som liksom fysisk träning behöver finnas över tid.

Jag – acceptans – prioriteringar

Utgångspunkten är att du behöver ägna tid att upptäcka dig själv; vem du är, egentligen. För det är lätt att vi istället för att lyssna på vårt sanna jag skapar en bild av oss själva som vi tror omvärlden förväntar sig av oss. Men du behöver förstå vilka dina sanna värderingar är, vad som driver just dig och ger dig energi.

När du väl lyckats definiera dig själv och dina egna drivkrafter och värderingar gäller det också att uppnå acceptans för den vi är. Inte döma eller se ner på oss själva, utan vara glada och tacksamma över våra styrkor. Acceptera att vi är tillräckligt bra som vi är, men också att vi alltid kan sträva efter att bli lite bättre.

I självledarskapet lägger du ansvaret på dig själv för dina prioriteringar, och hur du använder din tid. Det krävs stor medvetenhet och betraktelse av ditt eget beteende (utan att döma) och insikt i vilka av dina beteenden som är bra för dig och vilka du bör ersätta.

När du kommit så långt att du har identifierat dina drivkrafter, styrkor och prioriteringar kan din träning av självledarskap börja på allvar. Automatiskt kommer du att styra din utveckling och nyfikenhet mot det som går ihop med dina styrkor och värderingar. Motivationen ökar och du skapar ditt bästa jag.

Bonzuns Stressprogram

Bonzun är anhängare av självledarskap, eftersom det också kan vara en bra förebyggande metod för att förebygga stress och utmattning. Vi kallar därför också vårt digitala Stressprogram för ett självledarskapsprogram. Programmet är forskningsbaserat och bygger på terapimetoden ACT (Acceptance Commitment Therapy) som är mycket effektivt för beteendeförändring och hitta ny riktning i livet. I Bonzuns interaktiva program följer du 8 steg som stärker din förmåga att leda dig själv, hantera stress och andra utmaningar både inom arbete och privat.

Läs mer om Stressprogrammet

Tips på artikel från KTH om forskning på självledarskap

[addtoany]