Självledarskap i 5 steg

2021-05-04 | Bonzun Hälsa Ledarskap Stress
Idag är det lätt att uppleva att livet rusar på, eller bara ”blir”. Kanske med en känsla av att vi "råkar ut för”, och blir offer för våra egna liv och jobb. Om vi istället tänker att vi är aktiva skapare av våra egna liv, att vi har makten att påverka och förhålla oss till det som händer oss så blir våra möjligheter helt andra. Då kan vi expandera våra liv, med en ökad livskvalitet och prestationsförmåga. Där glädje och nyfiken på livet kan bli nyckelord. Orden är Eva-Kristin Öhmans, VD i Excelleragruppen och en av Bonzuns samarbetspartners. i denna blogg delar hon med sig av hur vi via 5 steg kan skapa de liv och verksamheter vi vill ha.

Människor är skapande varelser

Vi människor är skapande varelser, vi har genom evolutionen utvecklats och skapat nya livsvillkor för oss själva. Det ligger i vår natur, det har gjort att vi har överlevt och frodats.

Det betyder att när vi skapar, när vi får ideér, sätter mål och sedan förverkligar dem, så skapar det en känsla av mening, som bidrar till vår känsla av lycka. Som individer och som grupper.

Självledarskap i 5 steg

Det är 5 specifika steg, eller faser vi går igenom när vi skapar i våra liv. En modell som många kanske känner igen från projektarbetet på jobbet. Men vi kanske inte alltid har applicerat den på våra egna liv.

 

 

1. Allting vi skapar i våra liv har börjat i vår fantasi:

Det börjar med att vi drömmer om, får en idé, en vision av vad vi skulle vilja åstadkomma. Här är det inte så tydligt, utan mer en känsla eller önskan inom oss.

2. Vi konkretiserar, i ord, bild och känsla:

Här börjar vi sätta ord och bilder och får en tydligare känsla av vad vi skulle vilja skapa. Om önskan är tillräckligt stark, och vi känner oss motiverade, så går vi vidare till nästa fas.

3. Välja och besluta:

Nu ställer vi oss frågan om det är möjligt att förverkliga det här. Vi målar upp scenarier av de olika alternativen. Att fortsätta som nu, eller att faktiskt göra det här. Vad blir för- och nackdelarna?

Här jobbar vi både med våra känslor, vårt logiska jag och vår intuition eller magkänsla.

Vi överväger nu beslut som behöver tas. Även om ingen konkret har hänt för att uppfylla målet, så förankrar vi i oss själva om vi vill och är motiverade att göra det här.

I den här fasen är det lika viktigt att se vad vi behöver säga NEJ till, för att kunna förverkliga det nya. Om vi tex. bestämmer oss för att komma i vårt livs bästa form, så behöver vi SLUTA med att ligga kvar i soffan när vi ska träna.

Här är det hjälpsamt att fundera över VEM du är när du börjat med det nya, och hur kommer det här att PÅVERKA dina nära och kära. Vad kan det komma att innebära för tex. din familj, om du har en god hälsa?

Det här har nämligen visat sig var en av de starkaste motivatorerna för oss människor, den skillnad vi kan göra i andra människors liv.

4. Planera och sätta delmål

Nästa steg är avgörande för om drömmen ska bli verklighet, för det krävs ett stort mått av energi och beslutsamhet att förändra och skapa nytt.

Ofta kan det kännas som ett motstånd eller en barriär som måste forceras för att komma vidare. När vi är förbi det hindret och verkligen bestämmer oss för att nå vårt mål, går vi in i ett skede där vi skapar strategier, analyserar målet, funderar över hur och när, och beslutar oss för hur vi ska gå tillväga.

5. Handla!:

När det har mognat börjar vi agera utifrån vår plan och utföra alla de åtgärder som behövs för att vi ska nå vårt mål.

Genom att ta ett steg i taget, går vi från dröm till verkligen. Varje steg öppnar dessutom upp för nya möjligheter och vi påbörjar processen igen med att förverkliga nästa dröm. På det här viset utvecklas vårt liv ständigt.

Tips från coachen/ledartränaren:

Allt börjar med att du reflekterar över vad du är nöjd med i ditt eget liv, och på ditt jobb. Vad kan du påverka, och vad behöver du kanske acceptera och förhålla dig till?

Vill du träna dig i ditt självledarskap, så ställ dig gärna nedanstående frågor och prova sedan att använda de 5 stegen i din egen vardag för att skapa dig ett ännu bättre liv.

När du reflekterar över de 5 stegen, hur väl tycker du att du arbetar med alla de olika faserna i ditt eget skapande?

1. Upplever du dig mer som en “doer” – alltså starkare i de sista faserna i skapandeprocessen, eller är du mer en visionär eller drömmare?

2. Vilken av de 5 områdena skulle du ha nytta av att prioritera och lägga extra energi på?

3. Vad skulle det kunna leda till för dig i ditt liv?

Reflektera fritt.

Varmt lycka till!

Eva – Kristin Öhman

VD & Licensierad ledarutvecklare Excelleragruppen

 

Vill du eller din organisation ha hjälp att skapa självledande och effektiva organisationer kontakta Excelleragruppen och Eva -Kristin här

För att lära dig mer om Bonzun och vad vi erbjuder läs mer här

[addtoany]