Självledarskap för att bli en bra chef?

2020-08-24 | Arbetsmiljö Ledarskap
De senaste hundra åren har ett flertal ledarskapsteorier och managementfilosofier vuxit fram om hur man som chef och ledare på bästa sätt ska få en organisation att bli effektiv i att utföra det den är skapad för, samtidigt som medarbetarna mår bra och trivs med sina arbeten.  En sak som verkar vara gemensamt är att självledarskap hos organisationens ledare och chefer på många sätt är avgörande för att lyckas som chef. Varför är det så? Anders Tengström har sammanställt några positiva konsekvenser som forskningen på området självledarskap lyfter fram.

Självledarskap är nödvändigt för att bli en bra chef

Idag finns en minst sagt omfattande litteratur på området chefsskap, och som lekman är det omöjligt att skapa sig en överblick om vad som är ”best practice” och vad forskningen säger på området.

En sak som ganska snabbt går att konstatera är att oavsett vilken ledarskapsteori eller managementfilosofi som en organisation använder, är behovet av självledarskap hos organisationens ledare och chefer på många sätt avgörande för att man ska lyckas i sitt ledarskap.

Frågan blir då kanske varför ett gott självledarskap hos en chef ökar chanserna att bli en effektiv och omtyckt ledare?

Här är några av de positiva konsekvenser som ett gott självledarskap medför, enligt forskning på området:

Det finns ett direkt samband mellan graden av självledarskap och hur effektiv man är som ledare för en grupp av människor eller en organisation. Det gäller särskilt områden i ledarskapet som handlar om emotionell intelligens, medvetenhet om en själv, social förmåga och kommunikationsfärdigheter.

Självledarskap ökar ens förmåga till reflektivt tänkande som gör att man lättare kan se sina styrkor och svagheter som ledare. Detta i sin tur leder fram till att man bättre kan utnyttja sina styrkor och ta hjälp inom de områden man ännu inte utvecklat till en nivå som behövs för att på bästa sätt leda andra människor.

Ett gott självledarskap innebär att man som chef/ledare har en förmåga att värdera situationer på ett mer nyanserat sätt. Att kunna kliva ur en situation på en arbetsplats och så ”objektivt” som möjligt värdera den utifrån en reflekterande process är något man ser oftare hos personer med ett väl utvecklat självledarskap, jämfört med ledare som inte har det.

Ledare som lägger mycket tid på att jobba med sitt självledarskap är också överlag bättre på sociala relationer och kommunikation. Att kunna kommunicera och reflektera med och om sig själv spiller över på ens förmåga att kunna kommunicera med andra människor.

Att ständigt vara i en egenprocess där man reflekterar över vad som händer runt omkring och inom en själv är ett av de effektivaste verktygen som finns för att också bli en god ledare för andra.

En fråga som ofta ställs är hur mycket av ens tid man ska ägna åt att jobba med sitt eget självledarskap och hur mycket tid man ska lägga på att leda andra?

Svaret kanske låter konstigt, men vissa forskare hävdar att så mycket som hälften av den tid man har till förfogande åt ledarskap ska ägnas åt att utveckla sitt eget självledarskap, resten då åt att leda andra.

Oavsett hur mycket eller lite tid man ger sig själv att jobba med sitt självledarskap, är det en av nyckelkomponenterna för att bli en effektiv ledare och chef, där är forskningen tydlig.

 

Anders Tengström

Forskningschef

Leg. Psykolog

PhD, Associate Professor, KI

Läs mer om Bonzuns eget program i självledarskap – Stressprogrammet

[addtoany]