Så får du smartare medarbetare

Bonzuns samarbetspartner Micael Larsen bloggar om varför företagen behöver en hälsostrategi och delar generöst med sig av sin genomförande-modell för en effektiv hälsostrategi. Han menar, baserat på forskningsrapporter, att vi får en smartare organisation med hjälp av en väl formulerad hälsostrategi.

Smartare, kreativa och mer produktiva medarbetare

Om arbetsgivare satsade mer på hälsofrämjande insatser för sina medarbetare, skulle det öka produktiviteten i bolagen. Det skulle också öka medarbetarnas kreativitet avsevärt.

Media flödar av forskningsrapporter och studier kring hälsa och välmående där inte minst Anders Hansens samlade forskning tydligt klargjorde sambandet mellan hälsa och ökade kognitiva förmågor. I praktiken är alltså hälsosamma och välmående medarbetare “smartare” och mer produktiva.

Frågan kvarstår då bara, HUR gör man som arbetsgivare? En enkel trestegsmodell kan enligt mig vara den bästa utgångspunkten.

GAP-analys

Gap- analys brukar beskrivas som ett verktyg för att identifiera gapet, eller skillnaden mellan nuläge och det önskade läget. Och det är med utgångspunkt i den skillnaden som organisationen behöver ta fram den strategi som ska leda dem till det önskade läget (bild nedan).

Därefter handlar det om att löpande följa upp och justera insatserna så de styr mot målen.

 

Formulera interventioner

Utifrån GAP analysen skapas en strategisk plan med olika nyckelsteg och hälsofrämjande åtgärder eller så kallade interventioner för att gå mot det önskade läget.

 

Interventionerna ska anpassas utifrån just er organisations nulägesanalys och önskade läge/mål. Det handlar både om att ge kunskap om och motivera medarbetarna till olika livsstilsfaktorer. Exempel är regelbunden rörelse, bra kost och sömn samt inte minst att hantera stress. Detta förutsätter i sin tur kunskap och insatser från framförallt mellancheferna, och att strategin är förankrad i ledningen som också måste vara förebilder i detta.

En förändringsresa som behöver tid

Det handlar självklart om en förändringsresa vilket tar tid, varför det är viktigt att se det som en strategi, vilken som helst, exempelvis en IT-strategi.

En av utmaningarna är att få den delen av organisationens medarbetare som behöver det bäst att ”kliva på tåget”. Detta återspeglas i ett hälsofrämjande ledarskap och olika motivationsfaktorer som exempelvis motiverande samtal och coachsamtal. Genom att låta detta bli en naturlig del i organisationen och se det som en långsiktig en investering, med hög ROI, kommer detta leda till bättre nyckeltal inom allt från employeer branding till frisktal, ökad produktivitet och kreativitet.  En positiv effekt är förstås också lägre sjukskrivningskostnader.

active@work – en effektiv modell

Inom konceptet active@work finns en lång erfarenhet inom näringslivet i ledande befattningar gällande ledarskap och förändringsprocesser på strategisk nivå. Nedan modell sammanfattar konceptet övergripande.

 

Här är några viktiga steg på vägen mot en hälsostrategi för en organisation:

1.  Långsiktig satsning som måste förankras i ledningsgruppen.

2. Kartläggning av arbetsmiljön och analys av hur medarbetarna mår där rapporter skapas på individ, grupp och organisationsnivå.

3. Att gå från ord till handling och ta fram en långsiktig strategi som utgår från företagets mål och visioner.

4. Ta utgångspunkt i hälsofrämjande insatser vilket blir ett komplement till andra förebyggande och rehabiliterande insatser på  företaget.  Interventionerna genomföres på både individ, grupp och organisatorisk nivå där alla delar bidrar till en helhet som skapar mer hållbara och hälsosamma medarbetare och arbetsmiljöer.

5. Engagera och gör medarbetarna delaktiga, förankra och ta fram en kommunikationsplan, både intern och extern.

6. Mät regelbundet (oftare initialt), följ upp, justera, utveckla.

 

Ibland behöver man hjälp

Naturligtvis kan du som företagare eller ansvarig chef behöva hjälp med att få ett smidigt och smart sätt att arbeta med dessa frågor, samt inhämta den kunskap som behövs.

Som partner till Bonzun AB och lång erfarenhet av olika chefsroller kan jag tillsammans med Bonzun och active@work erbjuda den hjälpen till ert företag.

Välkommen att kontakta mig!

Micael Larsen, AFM Nordic AB

– Activity & Facility Management

Mjölnarvägen 16, 131 74 Nacka

Mobil:       +46 702 43 79 63

E-post:     micael.larsen@afmnordic.se


Hemsida:  www.afmnordic.se

Faktakällor:
Tidningen Chef
Rapport från försäkringsbolaget Vitality och tankesmedjan Rand Europé

Nature scientific report länk till artikeln

 

Läs mer om Bonzuns erbjudanden till dig som arbetsgivare här

 

[addtoany]