Resultatet av Bonzuns digitala Antistress-program är bättre än förväntat

2019-05-28 | Bonzun Stress
Nu har vi sammanställt huvudresultatet för hur Bonzuns digitala Antistress-program hjälper att sänka stressen hos de som använder vårt digitala självhjälpsprogram. Resultatet är uppdelat på deltagare som från början har hög stress, medelhög stress eller låg stress. Och undersökningen är gjord enbart på de deltagare som har genomgått alla åtta sessioner i programmet.

Så här gick undersökningen till

När deltagarna påbörjar programmet får de göra ett stresstest under första sessionen. Sedan får de göra ytterligare stresstester i session 5 och session 8. Under varje session lär sig deltagarna flera olika saker, till exempel varför stress uppstår, vad som är viktigt i deras liv, hur de lättare kan hantera stress och utmaningar, hur de kan leva mer i nuet, vad som behöver göras för att skapa varaktig förändring, hur man får relationer att fungera bättre samt mycket annat.

Så här blev resultatet

Vad man kan utläsa av slutresultatet är att de som rapporterar om mycket stress i början av programmet är de som har mest nytta av Antistress-programmet. Dessa personer hade sänkt sin stressnivå med 30 % vid sista mättillfället. De som hade medelhög stressnivå förbättrade också sina resultat, men något mindre. De sänkte sin stressnivå med 15 %. Och för de som hade låg stressnivå från början kunde vi inte se någon säkerställd skillnad under programmet.

Vi kan se att det är framför allt de som har hög och medelhög stressnivå som blir hjälpta av programmet, vilket är positivt. Om vi tittar på ”impact”, det vill säga hur många som blir hjälpta av Bonzuns Antistress-program, så kan vi konstatera att de med hög stress utgör 41 % av deltagarna, de med medelhög stress utgör 55 % av hela gruppen och de med låg stress utgör 4 % av deltagarna.

Avslutningsvis kan vi konstatera att Bonzuns Antistress-program hjälper människor att sänka sin stress, vilket är syftet med programmet. Vi kan också se att programmet hjälper de med högst stressnivå mest vilket är viktigt i sammanhanget.

Du kan läsa hela resultatrapporten här.

Vill du eller någon av dina kollegor också bli fria från stress?

Genom Antistress-programmet kommer du att få kunskap och verktyg för att hantera dina stressupplevelser. Du kommer att kunna göra smartare val för dig själv och din livssituation baserat på vad som är viktigt i ditt liv. Om du följer programmet är vår erfarenhet att du kommer uppleva mer kontroll över vardagen och känna mer balans i livet.

Läs mer om Bonzuns Antistress-program 

 

[addtoany]