Rapport från Almedalen

Jag vet inte hur många av 3824 (!) evenemangen i Almedalen som på olika sätt handlar om hälsa, sjukskrivningar eller arbetsliv, men det är många. Ett av dem var till exempel Feelgoods seminarium ”Jobbet gör dig inte sjuk – men kan hålla dig frisk?” I panelen syntes bl.a. Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet, Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR och Anders Henriksson, SKL. Moderator var Gunnar Axén.

Frågan som diskuterades var den stigande sjukfrånvaron som är ett växande samhällsproblem och som orsakar höga kostnader och mänskligt lidande. ”Hur skapar vi arbetsplatser där människor mår bra och presterar? Är det verkligen jobbet som gör oss sjuka?”

Det var en intressant diskussion med en kunnig panel men det som framförallt var glädjande var att frågan om förebyggande insatser betonades. Vi kan inte minska sjukskrivningarna genom att bara fokusera på rehabilitering och behandling av de som redan drabbats av ohälsa. Stress och utbrändhet orsakar långa och svårrehabiliterade sjukskrivningar, det är innan ohälsan är ett faktum som vi kan förebygga att stressen blir farlig och det måste göras brett ute på arbetsplatserna.

Det var flera i panelen som efterlyste precis det som Bonzun nu erbjuder d.v.s. effektiva lätthanterliga verktyg för arbetsgivare att kunna förebygga psykisk ohälsa. Det känn roligt och stimulerande att vi har en kvalitativ och forskningsbaserad tjänst som nu är igång och kan användas i stor skala. Bonzuns program är helt rätt i tiden och kan vara med och bidra till en lösning på en av de stora samhällsutmaningarna.

[addtoany]