Psykisk sjukdom och sjukskrivningar – vi är på fel väg

2017-09-07 | Okategoriserade

För en tid sedan presenterade Försäkringskassan de senaste sjukskrivningstalen för de som sjukskrivs för psykisk ohälsa. Det man valde lyfta fram denna gång var att de som sjukskrivs för psykisk ohälsa i genomsnitt har betydligt längre sjukskrivningar än för människor som sjukskrivs för t.ex. hjärt-kärlsjukdomar.
I en kommentar säger Bonzuns forskningschef, docent Anders Tengström, följande.

-Detta är i sig inget nytt fynd utan man har känt till detta länge. Redan 2009 visade statistik från Försäkringskassan att personer sjukskrivna för depression var starkt överrepresenterade bland de med 2 år eller längre sjukskrivningstid. Precis som Försäkringskassan nu också skriver visar forskning på området tydligt att en sjukskrivning med en psykiatrisk diagnos är en stark prediktor för förtidspensionering, sannolikt den enskilt viktigaste orsaken till förtidspension.

-Sen vill jag gärna kommentera det faktum att Försäkringskassan i sin statistik delar upp de med vad man kallar svårare psykiatriska diagnoser och de med anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress. De behandlar dem som olika sjukdomsgrupper. Det finns det inget stöd för utifrån ett psykologiskt och psykiatriskt perspektiv. Många (kanske de flesta) av de personer som sjukskrivs med svårare psykiatriska diagnoser (läs, depression och ångesttillstånd) har utvecklat dessa tillstånd som en konsekvens av en livsstil fylld med stress och bristande återhämtning. Man ska egentligen se dessa två grupper som en där vissa utvecklar svårare tillstånd medan andra utvecklar mindre allvarliga problem som gör att det är lättare för dem att återgå i arbete. De är absolut inte två olika tillstånd utan kräver i allt väsentligt liknande interventioner och stöd, även om den tyngre gruppen så klart kräver mer.

– Avslutningsvis är det är på många sätt tragiskt att vi inte kommit längre i det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa, både på arbetsplatsen och i samhället i stort. Vi måste tillsammans på alla nivåer kraftsamla för att se till att människor lever sina liv så funktionellt som möjligt och med goda psykologiska säkerhetsmarginaler vad gäller sitt psykiska mående. Vi har inte på något sätt råd med att så många människor sjukskrivs på grund sitt psykiska mående.

Läs hela rapporten här. 

[addtoany]