Bonzuns undersökning om julstress i TV4 Nyhetsmorgon

I morse rapporterade TV4 Nyhetsmorgon om vår julstressundersökning. Bonzuns forskningschef, docent Anders Tengström, kommenterade resultatet. Stressnivåerna är mycket höga, vi ser också att stressnivåerna är ökande. Undersökningen visar att kvinnor i genomsnitt får en poängnivå ligger precis på gränsen till en mycket hög stress.  Vi har också frågat de som svarat (i skrivande stund nästan 2500 personer) om vad som stressar dem mest. Svaren fördelar sig så här:

Anledningar till stress
Stress på jobbet 36%
Min/familjens ekonomi 17%
Problem i släkten/familjens relationer 13%
Inte lämnat någon anledning 12%
Stress utanför jobbet 12%
Hinna ordna allt inför julen 4%
Annat 5%

Insikt om sin egen stressnivå är en viktig startpunkt för att börja minska sin egen stress. Så passa på att testa själv, eller tipsa någon, kanske kan du hjälpa en medmänniska till förändring!

Undersökningen Julstress.nu pågår månaden ut!

[addtoany]