Kunskap är makt att förändra

2019-11-18 | Arbetsmiljö Stress
Bonzun vill öka kunskapen om stressrelaterad ohälsa och förståelsen för dess konsekvenser ute på arbetsplatser och i samhället. Därför erbjuder Bonzun olika föreläsningar till dig som arbetsgivare. För oavsett om dina medarbetare upplever stress i sitt privatliv eller på arbetet kommer det att påverka ditt företags resultat. Redan låga nivåer av stress försämrar människans prestationsförmåga och produktiviteten påverkas påtagligt. Kunskap är makt att förändra.

Bonzuns föreläsningar

Bonzuns föreläsningar och utbildningar kan skräddarsys efter målgrupp och situation, och passar både små och stora företag.

Här ger vi exempel på två populära föreläsningar som vi erbjuder idag, samt en workshop. Samtliga aktiviteter leds av Forskningschef och Leg. Psykolog Anders Tengström. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Ungdomsföreläsning

Att leva med stressen – hur gör man i verkligheten?

Målgrupp:  Denna föreläsning vänder sig direkt till ungdomar, skolor och andra organisationer där ungdomar verkar.

Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland unga ökar dramatiskt.  Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa bland unga vuxna (18–24 år) ökat med 70 % på bara tio år, och hos ungdomar i åldern 10–17 år var ökningen över 100 %. Detta innebär att omkring 190 000 barn och unga lider av någon form av psykisk ohälsa – och att det har skett en kraftig ökning på kort tid. Man ser att det framförallt är depressioner och ångestsyndrom som bidrar till statistiken, symptom som ofta är stressrelaterade (Socialstyrelsens rapport från 2017).

Ur innehållet:

 • Vad är stress egentligen, är det farligt?
 • Vilka är de viktigaste symptomen?
 • En tanke är bara en tanke – hur förhåller jag mig till mig själv
 • Vad gör jag när jag känner stress
 • Hur skapar jag en hållbar tillvaro?
 • Hur ska jag få ihop allting i livet?

Mål: Föreläsningen ska ge grundläggande kunskaper i vad stress är och hur den tar sig uttryck i människokroppen. Deltagaren ska kunna känna igen symptom och lära sig värdera vad man känner. Föreläsningen syftar till att ge deltagarna principer för hur stresshantering går till i praktiken och kunskap i hur man kan arbeta med sig själv för att kunna hantera vardagens belastningar och hitta balans i livet.

Tid: 90 minuter inkl. 10 min. paus

Pris: 20.000kr ex. moms

 

Föreläsning om rehabilitering.

Rehabilitering från stress – hur går det till i verkligheten?

 Målgrupp: Den här föreläsningen vänder sig till VD, mellanchefer, HR-funktioner eller motsvarande, där det ingår i arbetsuppgifterna att vara delaktig i rehabiliteringsprocesser för medarbetare med stressrelaterad diagnos.

Bakgrund: Som arbetsgivare har du ansvar för att upprätta rehabiliteringsplan om det kan antas att en arbetstagare kommer att vara sjukskriven i mer än 60 dagar räknat från sjukperiodens första dag. Då ska en plan upprättas senast dag 30 i sjukperioden. Syftet med planen är att den ska underlätta och påskynda arbetstagarens återgång i arbetet. Med kunskap om stress och dess symptom blir arbetet med detta enklare.

Ur innehållet: 

 • Vad är stress egentligen, varför finns det?
 • Vilka är de viktigaste symptomen?
 • Vad händer med oss när vi blir stressade – varför fungerar vi inte längre?
 • Grunderna för rehabilitering – hur ska arbetsförmåga återvända?
 • Hur kan en rehabiliteringskedja upprättas som fungerar?
 • Vad måste arbetsgivaren tänka på?
 • Vad ska den drabbade tänka på?
 • Hur mäter man framgång av rehabiliteringen?

Mål: Föreläsningen ger deltagaren grundläggande kunskaper i vad stress är och hur den påverkar människokroppen. Man får kunskap om de processer som leder fram till utbrändhet och konkreta exempel på hur organisationen ska och kan hantera situationen.

Tid: 90 minuter inkl. 10 min. paus

Pris: 20.000kr ex. moms

 

Föreläsning/ Workshop om stress

Stresshjärnan – utveckla dig och din organisation

Målgrupp: Ledningsgrupper och/ eller hela organisationer som vill förebygga stressrelaterade problem och lyfta frågan kring stress i sin organisation.

Ur innehållet:

 • Vad är stress egentligen, varför finns det?
 • Vilka är de viktigaste symptomen?
 • Vad händer med oss när vi blir stressade – varför fungerar vi inte längre?
 • Hur ska organisationen hantera stress – vilka är nyckelkomponenterna
 • Hur hjälper man en medarbetare med för mycket stress, vad måste ske?
 • Hur utvecklar man ett fungerande förebyggande arbete runt stress i organisationen?

Workshopen ges som en föreläsning där deltagarna får lära sig de viktigaste egenskaperna i vad stress är och hur det fungerar. Man får lära sig att känna igen symptom och varför de uppstår. I nästa del tas organisationens interna arbete med att hantera stress upp och vägledande principer gås igenom och diskuteras.

Under senare halvan av workshopen diskuteras individens egna nödvändiga arbete för att skapa balans, en hanterbar stressnivå som leder till en hållbar livsföring.

Till sist gås principerna igenom hur organisationen kan arbeta förebyggande med stressfrågan. Konkreta exempel ges på hur det kan se ut i praktiken.

Workshopen innehåller övningar där deltagarna får prova på olika moment för att få kunskap och erfarenheter vad stress är och hur det kan hanteras utifrån de olika nivåerna som diskuteras under workshopen.

Mål: Deltagarna ska efter genomförd workshop ha en gemensam bild av vad stress är och vilka symptom som ofta dyker upp. Vidare ska man ha generella kunskaper om hur man agerar som arbetsgivare och vilka processer som är viktiga att hantera. Kursen ska också ge deltagarna en klar bild vilka riskfaktorer som finns för stress hos medarbetaren och hur man kan uppmärksamma och jobba med dessa. Till sist ska kunskap nås om hur organisationen ska arbeta med stress ur ett förebyggande perspektiv.

Tidsåtgång: 4 timmar.

Pris: 40.000kr ex. moms

https://evolve.bonzun.com/forelasningar-2/

[addtoany]