Bonzun samarbetar med Fysiotest

2020-05-13 | Arbetsmiljö Hälsa
Nyligen meddelade Bonzun att vi ingått ett samarbete med Fysiotest. Detta innebär konkret att Bonzuns digitala program och övriga tjänster inom stresshantering finns med i deras utbud. 

En modern företagshälsovård

Fysiotest kallar sig en modern företagshälsovård, och vi på Bonzun håller med! För Bonzun i den mening att Fysiotest framförallt har sitt fokus på att arbeta med förebyggande åtgärder, men också medvetet i prestationshöjande syfte.

Vi delar verkligen bilden av att hälsosamma företag och medarbetare bidrar direkt till ett företags lönsamhet. Och den som inte investerar i förebyggande åtgärder, kommer förr eller senare att få betala så mycket mer för produktionsbortfall och sjukskrivnings- och rehabiliteringskostnader. Och då har vi inte ens nämnt allt det personliga lidandet som tillkommer.

Det man mäter kan man förändra

När Fysiotest träffar sin kund börjar man alltid med att genomföra olika tester för att mäta hur hälsan ser ut på företaget. Mätningarna görs utifrån fysisk aktivitet, kost, återhämtning och andra livsstilsrelaterade faktorer hos medarbetarna via noggrant utvalda hälso- och prestationstester samt olika online enkäter.

Datan analyseras sedan, för att resultera i en skräddarsydd rekommenderad plan som stödjer företagets systematiska arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer.

Självledarskap

Både Bonzun och Fysiotest använder gärna självledarskap som ett centralt verktyg i det förebyggande hälsoarbetet. Att bara fokusera på prestation och kvantitativa mål är sårbart. Vi måste även fokusera på att träna vår egen förmåga att leda oss själva i olika situationer. Hur väl man tar hand om sin kropp fysiskt, mentalt och socialt kräver ett utvecklat ledarskap. Fysiotest liksom Bonzun hjälper därför människor att utvecklas i självledarskap. Nu kan vi göra det tillsammans inom hälsans alla viktiga områden;  fysisk aktivitet, kost, återhämtning, samt den viktiga mentala biten.

Här kan du läsa mer om Fysiotest

Här kommer du vidare till information om Bonzuns Stressprogram

 

[addtoany]