Bonzun gör mäss-succé!

2017-03-22 | Bonzun Okategoriserade

Med vår nya kraftfulla säljstyrka har vi på kort tid medverkat i två större mässor, Personal och chef på Kista mässan och D-congress (om digital handel) i Göteborg. Det är två stora mässor med ett stort antal besökare och självklart ville vi på Bonzun vara på plats för att informera om vår banbrytande tjänst, vi passade också på att ta tempen på mässbesökarna och mäta deras stressnivå.

Personal och chef i Kista riktar sig till beslutsfattare inom HR och ledning med fokus på ledarskap och e-learning medan D-Congress är nordens mötesplats för e-handel och digital affärsutveckling.

Intresset för Bonzun och vårt banbrytande stressprogram var stort på båda mässorna. Förutom viktiga och spännande samtal om vikten av att förebygga stress kunde besökarna också få testa sin egen stressnivå. Det fanns nämligen möjlighet att på plats på våra datorer och surfplattor göra det vetenskapliga stresstest som ingår i Bonzuns Stressprogram. Testet består av 10 frågor och tar några minuter att göra.

Vi mätte stressen på mässbesökarna och redovisade resultatet i realtid på TV-skärmar. Det var spännande att se hur deltagarna fick pausa och tänka till när det skulle fylla i testet. Totalt genomfördes 153 stresstester under Kista-mässan och 132 på Svenska Mässan i Göteborg.

Det brukar vara oroväckande höga stressnivåer när vi gör sådana här mätningar och det här var inget undantag. Ca 17 procent av de som gjorde testet hade en hög stressnivå som innebär stora risker för hälsan. Vanligtvis har kvin
nor en något högre stressnivå och så även här.

stat_test

Vi kunde också konstatera att 31 procent av deltagarna angav ”stress på jobbet” som den största stressfaktorn. På andra plats som orsak till stress hamnade ”få
ihop allt”.  Övriga vanliga stressfaktorer är familjerelationer, ekonomi och stress utanför jobbet. Det är ungefär så det brukar se ut. Stress har ofta flera orsaker och kan inte åtgärdas enbart genom arbetsmiljöåtgärder. Det handlar om att skapa ett fungerande förhållningssätt både till faktorer och händelser i vår omvärld och till våra egna tankar om oss själva och om det som händer oss. Detta var något vi fick möjlighet att diskutera med mässbesökarna och många gick nog därifrån några tankar och idéer rikare.

Vi är nöjda med vårt deltagande och många nya och värdefulla kontakter knöts som vi nu har fullt upp med att följa upp. Det är ingen tvekan om att behovet av stressförebyggande verktyg är stort på våra arbetsplatser idag. Många fick upp ögonen för Bonzun och vårt forskningsbaserade interaktiva program. Stressprogrammet är helt unikt eftersom det enkelt och effektivt kan ge individualiserad och förebyggande självhjälp till obegränsat antal användare. Programmet är ett enkelt och effektivt sätt att hjälpa medarbetare till insikt och ett mer funktionellt förhållningssätt till stress och andra utmaningar.

Vill du också veta mer om Bonzun? Se en kort film om Stressprogrammet här: https://www.youtube.com/watch?v=eD43rrb32G4

[addtoany]