Bonzun godkända av Försäkringskassan - få tillbaka halva kostnaden.

2019-10-01 | Arbetsmiljö
Bonzun kan med glädje meddela att vi har godkänts som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro, där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Arbetsgivarens ansvar

Enligt Arbetsmiljölagen har du som arbetsgivare regler och skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Du har också rehabiliteringsansvar för dina medarbetare. Detta vet de flesta arbetsgivare. Men att det går att få stöd till vissa av åtgärderna via Försäkringskassan är det inte lika många som känner till.

Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ligger fortfarande på höga nivåer. På tio år har sjukskrivningarna för den kategorin mer än fördubblats. Oavsett om du är personalansvarig eller kollega så är det en svår situation att hantera när någon i ens närhet drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Med Försäkringskassans stöd ger det arbetsgivaren möjligheter att hitta nya vägar som kan minska och förkorta sjukskrivningar.

Hur kan Bonzun hjälpa till?

De flesta produkter i Bonzuns utbud passar utmärkt för att du som arbetsgivare ska få ta emot stödet som uppgår till 10 000 kr/anställd. Åtgärder kan handla om att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Kravet är att den anställde riskerar, eller redan har, hamnat i ohälsa. Arbetsgivaren har även möjlighet att använda stödet att ta fram en plan för återgång i arbete för en redan sjukskriven medarbetare.

Låt oss ge er ett par exempel:

  1. Ni har en medarbetare som varit sjukskriven i 60 dagar, som arbetsgivare är ni då skyldiga att upprätta en plan för återgång till arbete. Detta kan ni få hjälp med via Bonzun t ex enligt nedan:

Plan för utgång i arbete

Upprättande av plan för återgång i arbete
Besök hos Fysioterapeut, 8 ggr
Stresshantering i grupp som leds av psykolog, 8 ggr
Enskilda samtal med psykolog, 3 ggr
Enskilda samtal med arbetsterapeut/socionom, 3 ggr

Med stöd från F-kassan betalar endast arbetsgivaren 10 000 kr.

 

  1. Ni har en medarbetare som visar tecken på stressrelaterad ohälsa.

Plan för anställd som visat tecken på stressrelaterad ohälsa

Enskilda samtal med psykolog, 3 ggr
Bonzuns antistressprogram med psykologstöd under 8 veckor

Med stöd från F-kassan betalar endast arbetsgivaren 4 000 kr.

Hur gör man?

Kontakta oss så berättar vi mer hur det arbetsplatsinriktade stödet kan vara till hjälp på er arbetsplats samt hur en ansökan går till. Det är faktiskt enklare än man kan tro. Arbetsgivaren får tillbaka hälften av kostnaden direkt från försäkringskassan. Man kan få högst 10 000 per medarbetare och år, och högst 200 000 per år totalt för hela arbetsplatsen. Du kan också läsa mer här Till Försäkringskassan

 

[addtoany]