Medveten reflektion

2021-06-01 | Bonzun Hälsa Ledarskap
Att ha tid för reflektion kan låta självklart men också lite otydligt. Men om vi strukturerat avsätter tid varje dag eller vecka för medveten reflektion kommer sannolikt din livskvalité och effektivitet att höjas rejält. Men vad är medveten reflektion och varför det är så bra? detta beskriver Bonzuns professionella samarbetspartner Britta Lundkvist i denna bloggtext. Du får också konkreta tips, dels på frågor att använda till dig själv under dina reflektionspass, men också förslag på hur du kan utveckla detta i ditt företag.

Tid för medveten reflektion

Med fulla kalendrar, möten som avlöser varandra och familj och fritid som vävs in i livet nu under pandemin kan tiden för reflektion minska. Många av oss har inga restider eller tjänsteresor där vi förr haft möjlighet till en stunds reflektion i väntan på avfärd. Samtidigt har en del mycket mer tid för reflektion och funderar kring livet och vad som är viktigt. Det ser helt enkelt olika ut. Bara för att vi har mer tid är det dock inte säkert att vi använder tiden till medveten reflektion, i syfte att utvecklas, utan till grubblerier och oro som istället drar ner oss.

Vad är reflektion?

Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv från ett annat perspektiv – ett metaperspektiv. Synonymer till ordet är: spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt.

Vad har jag för nytta av att reflektera?

För att en händelse ska finnas kvar i vårt minne (i hjärnan) och bli en erfarenhet behöver vi tänka om det. Det händer massor med saker runt omkring oss som vi inte kommer ihåg för att vi inte har tänkt om det. Vi behöver alltså reflektera för att utvecklas, lära oss, få erfarenheter, insikter och bli medvetna. Reflektion skapar även ökad empati och självkänsla, när vi reflekterar över oss själva och andra. Medvetenheten är nyckeln till att förändra. Det du inte ser/vet blir svårt att agera på.

Vår snabbföränderliga värld

Vi behöver skapa och utveckla lärande organisationer för att hänga med i vår snabbrörliga värld. En viktig del i det är att lämna utrymme för reflektion. Reflektion är även viktigt för att se sin egen utveckling eftersom vi utvecklas i små steg. Ett vanligt svar jag får, i mitt arbete som professionell coach, när jag följer upp en utmaning som kunden har är ”nej det har väl inte hänt så mycket, nej jag har inte gjort så mycket”. Efter en stund in i vårt samtal kommer hen på en massa saker som har hänt och som hen har gjort. Hade jag inte ställt den frågan så hade hen inte sett sin egen utveckling. Så Ja, reflektion är viktigt, jag skulle säga avgörande för en individs, en grupps och ett företags utveckling.

Reflektera tillsammans

Vi skulle ha stor nytta av att tänka högt tillsammans på arbetsplatser, i hemmen och i skolan. Tänka högt innebär att vi delar tankar med varandra, inte att vi har färdiga åsikter eller kunskaper. Delandet blir en process och kan ha en rubrik eller ett speciellt syfte, eller inte. Kollektiv intelligens pratas det mycket om och vikten av att skapa en miljö som tar tillvara på hela gruppens kompetens t ex att alla får lika mycket taltid vid möten. Många ledare/chefer har utmaningar i att just få alla att prata, de vill ha respons. Det är ju inte så att de som pratar mest har mer att bidra med utan alla har ju något att bidra med. En metod som kan användas är TTT (Time to think) där man skapar en miljö där du vet att du inte blir avbruten, du får möjlighet att tänka fritt (utan dömande). Alla får samma tid, tex 3 minuter, att dela tankar kring en fråga, alla andra lyssnar aktivt och avbryter inte, kommenterar inte. Sedan går man laget runt, en i taget.

Självreflektion

Ett sätt att jobba med reflektion för att utvecklas är att varje vecka avsätta en tid i kalendern där du reflekterar över veckan som gått. Du skapar då en närmare kontakt med dig själv och din kompetens, du ökar din medvetenhet och utvecklar ditt självledarskap. Du får fatt på hur du fungerar och har lättare för att veta vad du vill.

Tips på reflektionsfrågor;

– Vad har jag gjort denna vecka som har varit kul?

– Vilken kompetens har jag använt speciellt denna vecka?

– Hur har min motivation varit? På en skala 1-10?

– Vad har jag upptäckt, fått någon insikt, om mig själv denna vecka?

– Vilka medvetna val har jag gjort? Inte gjort?

– När kände jag mig som mest bekväm, som mig själv denna vecka?

– Vad är jag mest stolt över denna vecka?

– Vad tar jag med mig av den här veckan (lärdom eller insikt)?

Lycka till!

Britta Lundkvist

Personalvetare, diplomerad ICF-coach, mindfulness-instruktör, företagare och pedagog

Vill du ta tag i din utveckling tillsammans med en professionell coach som utmanar dig får du gärna kontakta mig för ett samarbete. Coachning är den i särklass effektivaste och mest skräddarsydda utveckling du kan få. Du når mig här

För att läsa mer om Bonzuns självledarskapsprogram Stressprogrammet klicka här

[addtoany]