Medveten närvaro – så kan du undvika alla stresstankar

Utmaningen för många av oss är att hitta ett sätt att hantera vår vardag och tillvaro så att inte vi inte drar igång kroppens stressreaktioner med våra tankar. Här kommer medveten närvaro in som en effektiv metod.

De flesta av oss människor lever sina liv genom att fundera på vad som händer oss i livet. Det kan vara saker som har hänt och sånt som vi tror ska hända i framtiden. Att kunna lämna nuet är en fantastisk förmåga vi människor fått, att kunna vara på en annan tid och plats i tanken. Den förmågan har tagit oss långt men ibland kan vi också använda den förmågan till att fly från den verklighet som finns här och nu i våra liv.

Hur det än är måste våra liv levas här och nu, inte i det förgångna och inte i framtiden. Som du redan vet kan våra tankar dra igång kroppens stressrespons särskilt över sådant som vi inte upplever att vi har kontroll över. Att då leva i sina tankar som inte är här och nu utan kanske i framtiden blir både svårt, jobbigt och skapar onödig stress och lidande.

Utmaningen för många av oss är att hitta ett sätt att hantera vår vardag och tillvaro så att inte vi inte drar igång kroppens stressreaktioner med våra tankar. Här kommer medveten närvaro in som en effektiv metod. Genom att landa här och nu kan vi vila och undvika att trigga igång kroppens stressystem.

I stressprogrammets session 5 får du lära dig mer om medveten närvaro och vad det är för något.

En enkel definition av medveten närvaro är:

”Att tänka på det vi gör medan vi gör det”

Men vad innebär det rent praktiskt och hur ska jag lyckas med det? Det är frågor som du kommer få svar på i detta steg i programmet.

Här är ett axplock vad medveten närvaro kan göra för dig
Minska stress
Minskar depression och återfall i depression
Minskar ångest
Förbättrar sömnen
Ökar kroppens immunförsvar och förmåga att självläka.
Klara smärta bättre
Det finns all anledning att lära sig mer om medveten närvaro och i session fem får du praktiskt pröva på vad det innebär och känna effekterna av vad medveten närvaro kan vara i ditt liv.

[addtoany]