Människor reagerar olika på kriser

Att människor beter sig olika i samband med krissituationer är väl känt, men hur hanterar man det som chef och medarbetare? Detta har Bonzuns psykolog Anders Tengström skrivit om i HR-företaget Heartpace blogg.

Klicka här för att ta del av texten.

[addtoany]