Lata dig mer - få mer gjort

2019-05-15 | Arbetsmiljö Stress
Visste du att du blir mer effektiv på jobbet om du tar fler raster? Med andra ord behöver du lata dig lite mer för att få mer gjort. Men de flesta gör tvärtom. De jäktar sig igenom arbetsdagen för att hinna med så mycket som möjligt. Helt i onödan. När du är lugn och avslappnad jobbar du både bättre och snabbare. Nyckeln till att få mer gjort är att motarbeta stressen. När du är lugn kan du också lättare se vad som behöver prioriteras. Det är när vi är stressade som vi lätt tappar fokus.

Här följer 7 tips för dig som vill jobba latsmartare

Ta fler raster under dagen
Pauser är viktiga för att komma ner i varv under arbetsdagen. Du kommer att få mer gjort om du varvar aktiviteter med återhämtning.

Planera för oförutsedda händelser
Det händer ofta saker som vi inte har någon kontroll över. Men om du har planerat in en timme varje dag för denna typ av händelser blir det mycket enklare.

Minimera störningsmoment
Mejl, sms, telefonsamtal, kollegor som behöver hjälp, jobbiga tankar som dyker upp. Allt detta stör ditt arbetsflow. Se därför till att minimera dessa genom att stänga av mejlen, sätt telefonen på ljudlös och så vidare. Bestäm tider när du kollar mail och missade telefonsamtal och sms.

När du tappar fokus
Varje gång du tappar fokus från din nuvarande arbetsuppgift så notera att det hände och börja jobba på samma arbetsuppgift igen. Om du blir stressad av att glömma det som dök upp så skriv ner det på en lapp och kolla lappen igen när du är klar.

Jobba med en sak i taget
Multitasking fungerar inte. Gör en sak i taget. Så när du kommer på dig själv med att göra flera saker samtidigt – stanna upp. Ta några djupa andetag. Eller en paus. Samla ihop tankarna och återgå till att göra en sak i taget.

När det oförutsedda ej går att göra senare
Det kan dyka upp personer eller saker som måste prioriteras och som du inte kan skjuta upp till den tid du planerat in för oförutsedda händelser. Shit happens. Då ska du göra så här: notera hur långt du kommit med det du jobbar med. Sedan gör du den prioriterade uppgiften. På så vis sparar du tid när du återvänder till den första uppgiften.

Bestäm tidsåtgång och kvalitet
Det är lätt att fastna i arbetsuppgifter utan att fundera på hur lång tid det har tagit och när uppgiften ska vara klar. Det är därför viktigt att bestämma hur lång tid en viss sak får ta och vilken kvalitet som eftersträvas. Annars riskerar du att spendera för mycket tid på saker som är mindre viktiga och fastna i detaljer som är oviktiga, vilket leder till att du hamnar i tidsnöd och inte hinner göra det som är verkligt prioriterat. Bestäm därför hur mycket tid en viss sak får ta och när kvaliteten är tillräckligt bra.

Fundera på följande frågor och diskutera med dina kollegor om följande innan du påbörjar ett projekt:
Hur lång tid har jag på mig för att få klart uppgiften? Är det tillräckligt med tid enligt dig?
Hur hög kvalitet eftersträvas när det gäller den här uppgiften? Tänk på att nästan inget är ”perfekt”. I de flesta fall är det bättre att sikta på 80 % ”perfekt” istället för 100 %.

 

[addtoany]