Julstress – nu är det dags igen

2017-11-30 | Bonzun Hälsa Stress
Som alla år vid den här tiden närmar sig julen med stormsteg. Tiden tycks inte räcka till och få är de människor i vårt avlånga land som inte känner av julstressen. Men hur ser julstress egentligen ut om vi tar en närmare titt? Nu kan du få veta genom att vara med i Bonzuns årliga mätning av julstressen i landet som precis dragit igång. Om du inte kan vänta på årets resultat kan du läsa om hur förra året julstress såg ut.

Från slutet av november 2016 fram till nyår genomförde Bonzun en mätning av julstressen hos svenska befolkningen. Vi använde oss av vårt stresstest som också finns i vårt stressprogram. Via annonser på sociala media och intervjuer i media spred vi information om vår mätning. Totalt deltog över 4500 svenskar i vår undersökning.

Förutom stresstestet fick också deltagarna svara på några korta frågor om sig själva, tex vad som stressade dem mest just nu.

Resultat

Typ av test: 10 frågors screeningtest som mäter stressnivån senaste månaden.

En stressnivå under 10 poäng anses vara en låg stress, mellan 11-20 en mellanhög stress och 21 till 40 en hög stress.

Genomsnittlig stressnivå hela gruppen: 19.2 poäng
Kvinnor: 20.1 poäng
Män: 16.2 poäng

Hur stressade är vi – ålderskategorier

Kvinnor
17-24 – 23.2 poäng
25-29 – 22.5 poäng
30-34 – 20.7 poäng
35-39 – 20.0 poäng
40-44 – 19.4 poäng
45-49 – 19.1 poäng
50-54 – 17.6 poäng
55-60 – 17.1 poäng
60-64 – 16.0 poäng
65-69 – 15.0 poäng
70+ – 18.9 poäng

För kvinnorna i mätningen kan vi konstatera att den genomsnittliga poängen närmar sig gränsvärdet för hög stress. Det är inte förvånande eftersom man kan anta att de som är stressade är de som fyller i testet i lite större utsträckning än de som inte är lika stressade. Samtidigt vet vi att de som är väldigt stressade inte ens hinner fylla i testet. I själva verket ser de inte ens annonsen om undersökningen eftersom de har tunnelseende och inte hinner processa synintrycken på ett normalt sätt.

Det kommer inte heller som en överraskning att de kvinnor som är mest stressade är de unga, kvinnor som i många fall fortfarande går i skola/utbildning. Att de är de mest stressade i landet vet vi från andra undersökningar. Vi ser också en tydlig funktion av ålder och stress. Ju äldre kvinnorna blir ju mindre stress rapporterar de i genomsnitt.

Män

17-24 – 17.4 poäng
25-29 – 18.2 poäng
30-34 – 17.5 poäng
35-39 – 17.5 poäng
40-44 – 15.7 poäng
45-49 – 16.5 poäng
50-54 – 14.9 poäng
55-60 – 13.8 poäng
60-64 – 13.0 poäng
65-69 – 13.4 poäng
70+ – 10.0 poäng

Män har i denna undersökning precis som i de flesta andra en lägre genomsnittlig stressnivå än kvinnor. Idag nöjer vi oss med att konstatera att precis som för övriga året har män en lägre stressnivå jämfört med kvinnor.

Bland männen ser vi inte samma tydliga funktion av ålder på stressnivån. Visst är de yngre männen mer stressade än de äldre men långt ifrån på samma tydliga sätt som för kvinnorna.

Vanligaste orsaken till stress just nu

Kvinnor
Hälsa                         0.5%
Allt                            2%
Studier                         3%
Hinna med allt före jul         7%
Ekonomi                        19%
Problem i relationer           18%
Stress utanför jobb            12%
Stress på jobb                 39%

Som vi kunde förvänta oss så är stress på jobbet den vanligaste orsaken till att kvinnor upplever stress. Resultatet stämmer väl överens med andra undersökningar som också visar på att runt 40% av kvinnorna anger jobbsituationen som det som stressar mest.

Den näst viktigaste orsaken är stress över ekonomin. Pengastress är oftast en sak som vi ofta inte förknippar med stress men som vi ser här är det en viktig orsak till att kvinnor upplever sig som stressade. Säkert är det så att andelen som anger ekonomiska faktorer som orsak till stress ökar i juletider.

De 2% av kvinnorna som anger att allt stressar dem är en speciell kategori. Som grupp är de otroligt stressade. Genomsnittet på stresstestet för kvinnor i den gruppen ligger på 28.8 poäng. Det är en direkt ohälsosam stressnivå och resultatet pekar på en annan gammal sanning, ju mer faktorer som du tycker stressar dig, ju mer stress upplever du. Med andra ord adderar varje stressande faktor till din upplevelse av stress.

Män
Hälsa                     1%
Allt                           1%
Studier                        3%
Hinna med allt före jul        3%
Ekonomi                       20%
Problem i relationer          14%
Stress utanför jobb           14%
Stress på jobb                44%

Precis som för kvinnorna anger män att det är saker på jobbet som är den främsta anledningen till att de upplever stress. Stress över ekonomi har samma framskjutna ställning som för kvinnorna och är säkert på samma sätt delvis kopplat till juletiden. För män som uppger att allt stressar dem (1%) är medelvärdet på stresstestet 26.8 poäng, också det en osund nivå av stress.

Vi avslutar vår sammanställning genom att titta på hur deltagarna upplever stressen före samt under juldagarna.

Har stressen minskat på julen jämfört med innan

Stressnivåer 26/11 – 23/12
Kvinnor: 20.2 poäng
Män: 16.4 poäng

Stressnivåer 24/12-27/12
Kvinnor:18.5 poäng
Män: 14 poäng

Både män och kvinnor rapporterar en statistiskt signifikant lägre stressnivå under julhelgen jämfört med innan. Det är inte heller förvånande då många nog påbörjar sin återhämtning under juldagarna och kanske för första gången på länge inte känner av en massa måsten.

Det var ett axplock från förra året mätning av julstressen.

Nu har du möjlighet att vara med i årets undersökning. Klicka här för att delta i mätningen.

Anders Tengström, Forskningschef på Bonzun

[addtoany]