Julstressen - Här är resultatet från vår senaste mätning

2018-01-04 | Bonzun Hälsa Stress

 

Julstressen – resultat från 2017 års mätning

Nu har jul och nyår passerat och ett nytt år har tagit sin början. Sedan länge vet var och en av oss att december är årets mest stressiga månad. Vi på Bonzun vill veta hur människor mår när det är som allra mest och göra kanske både på jobbet och framförallt i privatlivet.

Sedan 2016 genomför vi vad vi kallar den årliga julstressmätningen. Vi lanserar i slutet av november en särskild kampanjsida där man som privatperson kan göra vårt stresstest och få reda på hur man ligger till med sin egen stress. Vi sprider länken via annonser på sociala medier och via vår hemsida som många besöker eftersom vi gör reklam för Bonzun på TV4.

I december 2017 gjorde drygt 2500 personer vårt stresstest och vi har precis räknat fram resultaten. Man ska ha klart för sig att vår undersökning inte är någon vetenskaplig undersökning om hur stressen ser ut i svenska befolkningen. Istället ska man se det som en termometer som visar på hur stressade människor och framförallt vad som stressar dem mest.

Vi bad vår forskningschef docent Anders Tengström kommentera 2017 års resultat och göra en jämförelse med hur det såg ut 2016.

–  2017 års resultat från julstressmätningen överensstämmer överlag med det vi såg 2016. Det finns några skillnader, men innan vi kommenterar dem kan vi konstatera att de som fyller i vårt stresstest i stor utsträckning är människor som är stressade eller till och med väldigt stressade. Det är många av testarna som hamnar på rött i vårt stresstest.

– Man får känslan av att det är människor som känner på sig att de är ganska stressade och sen vill få ett mått på hur stressade de är. Det finns en liten grupp av testare som hamnar på grönt i vårt stresstest. De är förmodligen personer som vet att de inte är stressade och vill få det bekräftat genom vårt test.

– Om vi jämför resultaten från 2016 med 2017 kan man se att medelpoängen på stresstestet är högre 2017 jämfört med 2016. Det gäller både män och kvinnor. Precis ser vi som 2016 fast inte lika tydligt att det är de yngre människorna som är mer stressade än de äldre.

– Tittar vi på vad människor anger som den främsta anledningen till att de är stressade ser vi att den jobbrelaterade stressen är vanligast, men att andelen har sjunkit från 2016. Andra vanliga primära stressorsaker är, ekonomi, problem i relationer och studier. De ligger kvar på ungefär samma nivå som 2016.

– Precis som 2016 ser vi att testarnas stress sjunker när jul och nyårshelgerna inträder. Det är en statistiskt signifikant skillnad i medelpoängen bland dem som gjorde testet före 24/12 och de som gjorde det efter fram till nyår.

 

Nedan presenterar vi så resultatet från 2017 års julstressmätning

Resultat

Mätperiod: 28/11 – 31/12  2017

Antal testare: 2509

Andel kvinnor/män i procent: 76/24

Vanligaste ålderskategori kvinnor/män: 17-24/30-34

Geografi: 50% från storstadsregionerna, övriga från resten av Sverige

Typ av test: 10 frågors screeningtest som mäter stressnivån senaste månaden.

 

En stressnivå under 10 poäng anses vara en låg stress, mellan 11-20 en mellanhög stress och 21 till 40 en hög stress.

Genomsnittlig stressnivå hela gruppen: 20.9 poäng
Kvinnor: 21.9 poäng
Män: 17.6 poäng

Hur stressade är vi – ålderskategorier

Kvinnor

17-24 – 24.1 poäng
25-29 – 22.8 poäng
30-34 – 23.3 poäng
35-39 – 21.5 poäng
40-44 – 22.0 poäng
45-49 – 20.5 poäng
50-54 – 19.1 poäng
55-60 – 18.2 poäng
60-64 – 18.4 poäng
65-69 – 12.2 poäng
70+ – 14.4 poäng

För kvinnorna i mätningen kan vi konstatera att den genomsnittliga poängen ligger över gränsvärdet för hög stress. Det är inte förvånande eftersom man kan anta att de som är stressade är de som fyller i testet i lite större utsträckning än de som inte är lika stressade. Samtidigt vet vi att de som är väldigt stressade inte ens hinner fylla i testet eftersom de är så stressade.

Det kommer inte heller som en överraskning att de kvinnor som är mest stressade är de unga, kvinnor som i många fall fortfarande går i skola/utbildning. Att de är de mest stressade i landet vet vi från andra undersökningar. Vi ser också en tydlig funktion av ålder och stress. Ju äldre kvinnorna blir ju mindre stress rapporterar de i genomsnitt.

Män

17-24 – 18.5 poäng
25-29 – 19.7 poäng
30-34 – 17.3 poäng
35-39 – 20.2 poäng
40-44 – 17.7 poäng
45-49 – 16.5 poäng
50-54 – 16.4 poäng
55-60 – 15.6 poäng
60-64 – 13.0 poäng
65-69 – 13.4 poäng
70+ – 10.5 poäng

Män har i denna undersökning precis som i de flesta andra en lägre genomsnittlig stressnivå än kvinnor. Idag nöjer vi oss med att konstatera att precis som för övriga året har män en lägre stressnivå jämfört med kvinnor.

Bland männen ser vi inte samma tydliga funktion av ålder på stressnivån. Visst är de yngre männen mer stressade än de äldre men långt ifrån på samma tydliga sätt som för kvinnorna.

Vanligaste orsaken till stress just nu

Kvinnor

Övrigt 11%
Studier 14%
Hinna med allt före jul 3%
Ekonomi 13%
Problem i relationer 17%
Stress utanför jobb 9%
Stress på jobb 32%

Som vi kunde förvänta oss så är stress på jobbet den vanligaste orsaken till att kvinnor upplever stress. Resultatet stämmer väl överens med andra undersökningar som också visar på att runt en tredjedel av kvinnorna anger jobbsituationen som det som stressar mest.

Den näst viktigaste orsaken är stress över ekonomin. Pengastress är oftast en sak som vi ofta inte förknippar med stress men som vi ser här är det en viktig orsak till att kvinnor upplever sig som stressade. Säkert är det så att andelen som anger ekonomiska faktorer som orsak till stress ökar i juletider.

Alla vet att relationer kan vara stressande. För kvinnorna i mätningen uppgav 17% att deras primära stressorsak var problem i relationer. Relationerna med familj och släkt blir väldigt påtagliga under jultider och för de kvinnor som är stressade av det här kan julen bli en riktigt jobbig tillställning.

Män

Övrigt 11%
Studier 8%
Hinna med allt före jul 2%
Ekonomi 14%
Problem i relationer 19%
Stress utanför jobb 10%
Stress på jobb 36%

Precis som för kvinnorna anger män att det är saker på jobbet som är den främsta anledningen till att de upplever stress. Stress över ekonomi har samma framskjutna ställning som för kvinnorna och är säkert på samma sätt delvis kopplat till juletiden. För män som uppger att allt stressar dem. Också problem med relationer är något som stressar männen på samma tydliga sätt som för kvinnorna.

Vi avslutar vår sammanställning genom att titta på hur deltagarna upplever stressen före samt under juldagarna.

Har stressen minskat på julen/nyår jämfört med innan

Här delas testarna upp mellan de som gjort testet före 24/12 och de som gjort det mellan 24/12 till 31/12.

Stressnivåer 26/11 – 23/12
Kvinnor: 22.1 poäng
Män: 17.8 poäng

Stressnivåer 24/12-27/12
Kvinnor:20.8 poäng
Män: 16.4 poäng

Både män och kvinnor rapporterar en statistiskt signifikant lägre stressnivå under jul- och nyårshelgerna jämfört med innan. Det är inte heller förvånande då många nog påbörjar sin återhämtning under juldagarna och kanske för första gången på länge inte känner av en massa måsten.

[addtoany]