Jag brinner för att hjälpa företag och deras anställda

Möt Bonzuns samarbetspartner Sanna Wieweg som sedan några år gör allt för att vi ska må bättre på våra arbetsplatser.

Att bygga samkänsla och att få företagsledningar att förstå att deras företag består av människor som måste behandlas på ett individuellt sätt, det är utmaningar som Sanna Wieweg jobbar med varje dag i sitt jobb som organisationskonsult.

Sedan oktober 2017 har det varit möjligt för intresserade personer att anmäla sig till att bli samarbetspartner till Bonzuns stressprogram. Som partner jobbar du med de lokala företagen där du bor och erbjuder dem Bonzuns tjänster. Som partner får du utbildning och stöd av Bonzun i säljprocessen.

En som varit med från början som samarbetspartners är Sanna Wieweg som sedan några år driver företaget Interim Konsult. Sanna har bestämt sig för att göra skillnad på riktigt i företagen, målet är glasklart.

– Jag brinner för att hjälpa människor och medarbetare inom organisationer att utveckla sin självkänsla, säger Sanna.

– Just individens självkänsla ser jag som en viktig dimension att utveckla för att vi ska kunna få bättre och mer effektiva arbetsplatser och för att medarbetare ska må bättre i sina yrkesroller.

Att jobba med psykologiska frågor och människors självutveckling har dock inte alltid varit det Sanna sett som sina arbetsuppgifter.

– Nej, verkligen inte. Jag utbildade mig till ekonom och har jobbat som controller, redovisningsekonom och sedan som CFO i många år i olika företags ledningsgrupper, konstaterar Sanna.

– Jag såg så klart inte mig i min nuvarande yrkesroll när jag startade min jobbkarriär som ekonom. Men åren i yrkeslivet och de erfarenheter jag gjort där har på många sätt gjort det oundvikligt att jag hamnade där jag är idag.

Kan du beskriva din resa?

– Det enkla svaret är förstås att jag slutade att bara se siffror i bolagen utan vidgade vyerna till att börja se de människor som faktiskt är de som varje dag skapar bolagen och ger dem innehåll och mening.

– Genom åren har insikten vuxit fram att vårt nuvarande företagsklimat och managementkultur gör att människorna inte mår bra på sina arbetsplatser.

 

På vilket sätt mår människor inte bra?

– Mina erfarenheter säger mig att medarbetarna på arbetsplatsen känner osäkerhet och är rädda att göra fel i sina jobb. Det skapas en kultur där individen strävar efter att undvika att göra fel istället för en kultur där man tillsammans strävar efter att göra kreativa saker tillsammans, säger Sanna.

– Det finns ur det mänskliga perspektivet något djupt destruktivt med vår nuvarande företagskultur där bara bråkdelar av människors potential tas tillvara på.

 

Hur tycker du vi ska se på våra arbetsplatser och de människor som finns där?

– Jag ser framför mig arbetsplatser där ledningen inser det enkla faktum att människor är olika och har olika behov och agerar utifrån den insikten. Ett sådant förhållningssätt bygger upp människors självkänsla vilket i sin tur gör att medarbetarna kommer börja att tillsammans bygger upp en samkänsla runt vad man håller på med på företaget. Man kommer börja samarbeta bättre och konflikterna på arbetsplatsen minskar. Om människor på riktigt arbetar tillsammans mot gemensamma mål ökar effektiviteten något alldeles enormt. Och kanske det viktigaste, människor mår bra för att de i dessa positiva sammanhang bygger känslan av sig själva och upplevelsen av sitt egenvärde, summerar Sanna.

Förflyttningen från ekonomens perspektiv på företaget till ett större fokus på det mänskliga och mellanmänskliga kräver förstås också en egen resa på något sätt.

– Ja, det är helt sant. För att förstå andra måste man någonstans börja förstå sig själv. Jag har gått till en coach som hjälpte mig mycket med hur jag ska förstå mig själv och vem jag är. Dessutom ägnar jag min fritid åt meditation och yoga, säger Sanna.

Nu jobbar Sanna som konsult med att förändra arbetsplatser.

– Jag har själv utbildat mig till coach för att kunna hjälpa människor och medarbetare med självutveckling. Samtal är bra men det behövs fler verktyg i verktygslådan för att alla på ett företag ska kunna utvecklas.

Är det där Bonzun kommer in i bilden?

Ja, precis. Bonzuns stressprogram är ett välfungerande verktyg som hjälper människor med att förstå vad deras problem och utmaningar i livet är. Programmet är verkligen bra på att hjälpa människor både med insikter och hur man kan göra något åt saker som man behöver ändra på. På så sätt kan man hitta det som är viktigt, framhåller Sanna, nämligen kärleken till sig själv.

– Det är himla spännande att samarbeta med Bonzun och med gemensamma krafter har vi redan sajnat första kunden, avslutar Sanna och gör tummen upp.

[addtoany]