Intervju med Petra Laewen på Women Ahead som samarbetar med Bonzun

Vad är Woman Ahead?

Women Ahead är ett nystartat rekryteringsföretag med fokus på kvinnor på ledande befattningar, försäljning och administration inom främst IT-, teknik och telekom men även inom mansdominerade branscher. Vi märker att vår unika nisch med starkt fokus på mångfald och hållbar rekrytering är väldigt efterfrågad idag, så vi har verkligen fått en rivstart!
Vi hjälper även företag att utveckla sina kvinnliga medarbetare och få dem att våga lita på sin egen förmåga och ta för sig på jobbet, något vi kvinnor kan vara dåliga på. Genom att anlita oss visar företag att de gör ett aktivt val att öka andelen kvinnor inom ledande positioner på företagen. Detta leder till att vi skapar en bättre balans och dynamik i arbetsgrupper med en mångfald, dvs där man ser över en mix av kvinnor och män, etisk ursprung och ålder, vilket leder till ökad lönsamhet.

Vad är hållbar rekrytering?

Jag brukar säga att det finns inget som är så kostsamt som att göra en felrekrytering eller att den man rekryterat drabbas av sjukskrivning. Idag är stress den största orsaken till ohälsa, inte minst bland kvinnor. Men även medarbetare som inte blir sjukskrivna påverkas, stress gör faktiskt att vi både tänker och samarbetar sämre.
Stressrelaterad ohälsa är det största hotet mot välmående och hållbara arbetsplatser och vi menar att det är avgörande att ta upp dessa frågor redan vid rekrytering. Hållbar rekrytering innebär att vi värnar både kandidaten och våra uppdragsgivare och vårt samarbete med Bonzun gör detta möjligt.

Hur ser ert samarbete med Bonzun ut?

De kandidater som vi presenterar för våra uppdragsgivare har alla gjort Bonzuns stresstest. Den som sedan anställs får ett års gratis abonnemang på stressprogrammet men vi uppmanar alla våra kandidater att göra Stressprogrammet. Våra kunder uppskattar att stress och stresshantering finns med i rekryteringen och vi erbjuder också en lösning genom Bonzuns stressprogram.
Att vi jobbar med Bonzun blir som en kvalitetsstämpel både för oss och för våra kandidater.

Hur gör Bonzuns Stressprogram skillnad för er?

Vi jobbar med framgångsrika kvinnor och jag ser ju hur många kvinnor ligger i riskzonen att bränna ut sig. Vi ska hinna och ha ansvar för så mycket runt om kring oss och vi ställer enormt höga krav på oss själva på alla håll i livet samtidigt. Vi kvinnor är dessutom bra på att oroa oss och tvivla på vår egen kompetens, sådana känslor skapar ett enormt stresspåslag omedvetet!
De självpåtagna kraven och förväntningarna knäcker många kvinnor och det får enorma konsekvenser på arbetsplatserna och för hur vi mår. Med Bonzuns program får man hjälp att bli uppmärksam på vad som faktiskt stressar just en själv och vad man kan göra åt det. Det handlar om att hitta vad som skapar balans och mening för just mig. Att minska stressen och må bättre handlar inte bara om att gå ner på deltid eller byta jobb, det ligger inom oss själva och jag vet själv att små förändringar i förhållningssätt och beteende kan göra stor skillnad i vardagen.

Vad säger era kunder om ert samarbete med Bonzun?

Våra uppdragsgivare upplever att Bonzun innebär ett fantastiskt mervärde, det blir som en kvalitetssäkring av kandidaten och vi kan verkligen stå för att vi jobbar med hållbar rekrytering. Det är också oerhört viktigt att de som rekryteras till ledande positioner mår bra och är i någorlunda balans för att kunna utöva ett bra ledarskap. Genom stressprogrammet får man ökad förståelse både för sig själv men också kunskap som hjälper en att förstå och hjälpa stressade medarbetare.

Vad säger kandidaterna?

Våra kandidater är mycket positiva och uppskattar möjligheten att få jobba med Stressprogrammet. Många menar att de ganska snabbt fick upp ögonen för vad de behövde ändra på och hur viktigt det är att skapa utrymme för återhämtning, speciellt i perioder av stress. Programmet är ju unikt eftersom det är så enkelt att använda var och när som helst samtidigt som det verkligen skapar en beteendeförändring. Det är så lätt att det bara blir tomma ord annars, alla vet att stress är dåligt och farligt men det blir ingen långsiktig förändring.

Kontaktuppgifter
petra@womenahead.se
www.womenahead.se/

[addtoany]