Hög arbetsbelastning – ineffektivt och dyrt

Hög arbetsbelastning är en av de främsta orsakerna till jobbstress Trots det ökar belastningen på anställda i många branscher – något som kan bli väldigt kostsamt för arbetsgivarna.

Den arbetsrelaterade ohälsan ökar i allt snabbare takt. Enligt arbetsmiljöverket lider 1,4 miljoner människor av arbetsrelaterade hälsoproblem som sömnbesvär, ångest och oro över att gå till jobbet.

Fackförbundet Unionens årliga arbetsmiljöbarometer visar att var femte skyddsombud anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på deras arbetsplats. Den främsta orsaken till stressen har kartlagts.

Främsta orsaken till stress
Hög arbetsbelastning är den enskilt största orsaken till jobbstress, enligt undersökningen. Otydlighet i ansvar, bristande ledarskap och omorganisationer är andra faktorer som leder till ökad stress.

Tidiga signaler på en för hög arbetsbelastning är onormal trötthet, sömnproblem och svårt att stänga av tankarna på arbetet. Andra vanliga besvär är högt blodtryck, höga blodsockernivåer, utmattningssyndrom eller depression.

Minskande arbetsmiljöarbete
Trots att arbetsbelastningen ökar inom många branscher och att den arbetsrelaterade ohälsan ökat med 70 procent sedan 2010 minskar det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser runt om i landet.

Var tionde skyddsombud uppgav i Unionens arbetsmiljöbarometer att något arbetsmiljöarbete inte görs på deras arbetsplats – trots att arbetsgivaren enligt lag är skyldig att göra sådant arbete.

Dyrt och ineffektivt för arbetsgivare
Brister i arbetsmiljön är en riktigt dålig affär för arbetsgivarna. En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har nämligen ett produktionsbortfall på i genomsnitt 15 timmar per vecka, enligt Arbetsmiljöverket.

Det är ändå ingenting jämfört med kostnaden för en utbränd medarbetare som uppgår till över 400 000 kronor. Men det stannar inte där. Arbetsgivare som slarvar med eller brister i arbetsmiljöarbetet kan tvingas betala en sanktionsavgift på upp till en miljon kronor.

[addtoany]