Hemligheten bakom ett starkt varumärke

Det är ingen slump att en betydande del av de flesta företags kommunikationsbudgetar används för att ”bygga varumärke”. Ett starkt varumärke är lönsamt och ger ökade marginaler. Det skapar förtroende i alla led och är inte minst viktigt för att locka till sig till företagens viktigaste resurs – duktiga människor och rätt personal. Men idag missar allt för många företag den absolut viktigaste förutsättningen för ett starkt varumärke, nämligen människan.

Insiktsfulla företag vet att kampanjer och kommunikationsinsatser från marknadsavdelningen kan sprida och stärka budskap men inte räcker för att bygga ett starkt varumärke. Varumärket skapas hela tiden, i allt företaget och dess representanter säger och gör, varje dag och i alla slags möten. Ett starkt varumärke är till stor del uppbyggt av medarbetarnas inställning och värderingar och det kommuniceras och förmedlas i alla de små och stora möten och kontakter som sker varje dag.

Många företag har insett detta och slår fast att medarbetarna är företagets och varumärkets viktigaste ambassadörer och hoppas samtidigt att medarbetarna ska göra sin del av varumärkesbygget.

Vägen till att skapa goda bärare av varumärket sägs vara att knyta medarbetarna närmare företagets kärna och få dem att känna delaktighet och vara stolta över sin arbetsplats. Det är kloka råd. Men hur ser förutsättningarna för att detta ska inträffa ut idag? Vad ger störst chans till god kvalitet i det mänskliga mötet eller snarare, vad är ett bombsäkert sätt att förstöra möjligheterna till ett givande och effektivt möte?

Jag hävdar att stress är den förbisedda faktorn. Stress är en av vår tids största utmaningar och en realitet på dagens arbetsplatser. De flesta arbetsgivare är medvetna om att stress orsakar en betydande sjukfrånvaro men det många inte tänker på är hur stress påverkar oss alla, även när vi inte blir sjuka av den. De flesta blir trots allt inte så dåliga att de sjukskrivs men ofantligt många på landets arbetsplatser är idag på olika sätt drabbade av negativa konsekvenser av stress.

Och hur hänger då stress och stressens följder ihop med varumärkesbygget? Jo, det första som påverkas när stressresponsen kickar igång, och det kan ske redan vid relativt låga nivåer av stress, är att vår förmåga till fokus, logiskt tänkande och koncentration försämras. Vi får tunnelseende och är mentalt inte närvarande. När vår stressrespons drar igång pumpas olika stresshormoner ut och kroppen försätts i kamp eller flykt-läge. Den förnuftiga frontalloben i vår hjärna har inte en chans när den mer primitiva reptilhjärnan tror att vi är i fara och tar över eftersom uppgiften nu är att överleva. Att sitta lugnt lyssna och föra ett koncentrerat samtal blir svårt. När vi förlorar förmågan till närvaro och fokus påverkas allt vi säger och gör. Våra tankar går på högvarv och omgivningen märker direkt att vi mentalt är någon annanstans.

Ett tydligt exempel vi alla kan relatera till: En säljare kommer till ett företag för att presentera den produkt eller tjänst hon har i uppdrag att sälja. Säljaren mår inte helt bra. På morgonen hade avdelningen ett internt säljmöte. Man gick igenom resultaten och inte heller denna månad kommer säljmålen nås. Chefen var mycket stressad över att budgeten ser ut att haverera och påpekade att nu måste alla ge järnet annars blir det riktig kris. I mötet hos kunden snurrar tankarna allt fortare medan kunden pratar, vår säljare får hjärtklappning, håller hon på att bli sjuk? Den tanken väcker oron och plötsligt oroar hon sig också för att inte hinna hem till dotterns fotbollsmatch nu när kunden bara pratar på och verkar vilja berätta en massa om sig själv och sitt företag. Till slut avbryter hon och börjar visa den presentation hon har förberett.

Hur går mötet? Blir det någon order? Eller kommer kunden istället välja att göra affär med konkurrenten som satt intresserat och lyssnade på kundens redogörelse, tog in detta och anpassade sitt erbjudande så att det skulle passa kunden perfekt?

Situationen i exemplet ovan är skrämmande vanlig idag. När vår stressrespons går igång har vi inte en chans att vara lika närvarande och fokuserade som vanligt. Och det märks. Bara att kliva innanför dörrarna på en arbetsplats ger snabbt en känsla av hur de som jobbar där mår. Springer de i korridorerna med ett jagat ansiktsuttryck eller möts man av ett vänligt leende och lite småprat?

Varumärket byggs genom handlingar och möten. Hela tiden, varje dag. Medarbetare som mår bra och trivs förmedlar helt automatiskt en positiv känsla i sina möten. Det skapar starka relationer och ett trovärdigt varumärke. En medarbetare där stressen härjar i kroppen har fokus på annat och får svårt att vara en god ambassadör för företaget.

Att systematiskt och målmedvetet jobba med att stärka medarbetarna och hjälpa dem att minska stressen är lönsamt på många sätt. Människor som lärt sig hantera sin stress håller sig friskare vilket har en stor direkt påverkan på kostnaderna. Närvarande medarbetare som trivs med sig själva och sitt jobb är också förutsättningen för ett starkt och lönsamt varumärke.

[addtoany]