Hälsan är central för prestation och lönsamhet

Sami Seppänen är VD för Fysiotest och han vet att ett bolag som satsar på förebyggande hälsoinsatser också har väsentligt bättre förutsättningar att skapa bra resultat. Genom att mäta, utvärdera och göra hälsostrategier för en hållbar prestationskultur hjälper Fysiotest företag att gå från "good to great". En central del är självledarskapet och mental träning - en uppfattning som delas med Bonzun, därför har också detta lett till ett samarbete bolagen emellan. Bonzun träffade Sami för en kort intervju.

Vad gör Fysiotest?

Fysiotest är en modern leverantör av förebyggande företagshälsovård. Vi hjälper våra kunder på flera olika plan bl.a inom arbetsmiljö och prestation, men även risk management och employer branding kopplat till hälsa.

 

Vilka är era kunder och hur arbetar ni?

Våra kunder är allt från små företag till börsnoterade storbolag som behöver en bra partner som levererar det som behövs.
Fysiotest arbetar i hela Norden och det gemensamma för alla våra kunder är att ”ingen, egentligen, vill vara kund i sjukvården”. Därför utmanar och utbildar Fysiotest kunderna att ta hand om sin personal på ett klokt och förebyggande sätt när alla fortfarande är friska.

 

Ni pratar om hälsa som en väg till ökad prestation; kan du förklara mer vad det betyder?

Vi vet från idrotten hur prestation är sårbart om man bara fokuserar på det. Den viktigaste pelaren har därför att göra med människors förmåga att leda sig själva och bidra till överenskommen, genomtänkt och hållbar prestationskultur.
Hur väl man tar hand om sin kropp fysiskt, mentalt och socialt kräver ett utvecklat ledarskap. Fysiotest hjälper organisationer att skapa hälsostrategier och individer att utvecklas i självledarskap, inom viktiga områden såsom fysisk aktivitet, kost och återhämtning, samt hur man syr ihop sin planering för att uppnå sina egna livsmål.

 

Vi tycker att det är väldigt spännande att få samarbeta med er på Fysiotest!
Hur kan Fysiotest hjälpa Bonzuns kunder?

Jag tycker att Fysiotest och Bonzun har många spännande samarbetsmöjligheter där den mentala hälsan lyfts fram. Det är alltid i det mentala som alla problem, utmaningar och utveckling kulmineras.

 

Vilka är dina bästa tips för att nå bra hälsa och ökad prestationsförmåga?

De bästa tipset är alltid individuellt. Generellt kan man dock påstå att oavsett vem personen är så har sömnen störst påverkan på energinivåerna. Därefter kommer kosten; vad och hur vi äter. Regelbunden fysisk aktivitet är också såklart en viktig faktor. Hur dessa tre faktorer exakt ska se ut kan dock skilja sig åt mellan individer och i olika perioder i livet. Och slutligen vill man nå riktigt höga och hållbara prestationsnivåer så behövs det alltid någon typ av mental träning.

 

Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man då?

Man kan kontakta oss på info@fysiotest.se eller per telefon 0431 – 36 98 66. Välkommen!

 

Här kan du läsa mer om Fysiotest

 

[addtoany]