Välkommen på frukostföreläsning om stresshantering på arbetsplatsen