5 frågor till Charlotte Persson - Awaio

2021-06-07 | Arbetsmiljö Bonzun Hälsa
När inte arbetsplatsen är tvingande utan något man kommer till för att träffa kollegor och bygga kultur, skapar det en känsla av frihet. Och en dynamisk arbetsmiljö ger större värde, det menar Charlotte Persson, en av grundarna till den nya kontorsdelningsappen Awaio. Bonzun har fått möjligheten att ställa 5 frågor till Charlotte. En intervjuserie där Bonzun möter inspirerande människor från olika områden för att lära sig mer om hälsa, arbetsmiljö och stress.

Vad är Awaio och varför behövs ni?

Awaio är ett nytt sätt att gå till jobbet och i grunden en kontorsdelningsapp. Vi tar delningsekonomin till kontoret. Där företag kan dela kontor med varandra, ”hybrid work” på riktigt. Att fortsätta i samma anda som innan pandemin, dvs att alla anställda ska in till ett kontor 5 dagar i veckan, innebär fortsatt påfrestning för enskild individ i det dagliga behovet att få ihop livet och arbetet med familj. Liksom en påfrestning för miljön när vi pendlar. Vi vet att egen påverkan på tiden och platsen skapar ett större lugn. Så oavsett om du jobbar hemifrån, från huvudkontoret eller från ett företag i ditt hemmakvarter finns Awaio nära och stöttar ett sådant beteende genom tekniken.

Awaio är ju ett relativt nystartat bolag – Vad tycker du skiljer sig när det kommer till arbetsmiljö att arbeta i en start-up fas jämfört med en mer etablerad verksamhet?

Nu håller kulturen på att förändras. Att vara anställd idag jämfört med att vara egenföretagare går mot samma självständighet utifrån det mer flexibla och dynamiska arbetet. Den frihet man som startupbolag kan uppleva i hur vardagen ska utformas börjar etablera sig även i de mer etablerade verksamheterna. Med frihet kommer även ansvar och i en startup har du sällan särskilt många att dela ansvaret med. Det är härligt men det kräver även en del eftertanke vad det innebär rent praktiskt dvs att saker tar längre tid för att du börjar på noll. Där gäller det att vara ödmjuk och respektera processen så man inte springer ifrån sig själv eller missar bolagets grundläggande värderingar.

Ni driver en viktig arbetsmiljöfråga, den som handlar om den fysiska platsen. Varför är den så viktig?

En anledning till varför jag kraschade för 7 år sedan var det stora stresspåslaget som aldrig gick över; med småbarn, förväntningar på mig själv och de ofantligt många timmarna jag satt i bilkö varje vecka. Jag var jämt sen, utifrån faktorer jag inte hade verktyg för att själv reda ut och faktorer jag inte kunde påverka.

Hade Awaio varit etablerat och arbetssättet legitimt hade jag kunnat lämna på förskolan och satt mig på en cykel, rullat ned till ett av företagen i kvarteret och jobbat därifrån ett par dagar i veckan. När inte arbetsplatsen är tvingande utan något man kommer till för att träffa kollegor och bygga kultur, skapar det en känsla av frihet. Som jag tror många delvis upplevt under pandemin utifrån aspekten kontroll. Men nu behöver vi lägga till det fysiska mötet, för att bekräftelse är något allmänmänskligt som gör oss bättre som människor och något företag behöver ta på allvar, hur vi ska mötas framöver.

Så en dynamisk arbetsmiljö som skiftar i intensitet i interaktion och produktion ger också ett större värde på alla fronter.

Vad tycker du kännetecknar ett arbetsmiljövänligt kontor, och vad behöver man tänka på för att få människor att trivas i sin kontorslokal?

Viktigast är inte lokalen, utan människorna, att teamkänslan uppstår. Men för att teamet ska vilja ansluta sig till kontoret bör man ha sett över de mest grundläggande faktorerna; som ljus, ljud, material på möbler, färger, växter (levande), utformningen dvs planlösningen där samtalet, fokuserat arbete, informellt och formellt möte kan uppstå utan att kannibalisera på varandra. Att man snabbt och lätt hittar till sina behov, men lika viktigt hittar sina kollegor och teammedlemmar oavsett om de är på plats eller för dagen jobbar från ett annat kontor.

Vad gör du själv för att återhämta dig i en stressig vardag?

Det är helt klart en utmaning med tre barn och en startup, eller anställning för den delen. En grundförutsättning i mitt liv är att jag och min man delar lika på det som rör barnen och hemmet och ger varandra utrymme till egen tid. Annars skulle jag ha usla chanser till att lyckas med mina kollegor att sätta Awaio på kartan. För mig handlar stress väldigt mycket om psykologi och förstå varifrån min stress kommer, dvs inte enskild händelse utan varför den utlöser, först då har jag lättare att begränsa den.

Sen en jätteviktig faktor, skulle säga avgörande för mig då jag jobbar mycket med hjärnan och har ibland svårt att stänga av, är att jag springer mig till balans. Det vi även kallar återhämtning.

Rörelse under arbetsdagen borde vara prioriterat och självklart för arbetsgivare att man investerar i. Icke-rörelse är lika dåligt för hjärnan som att vi stoppar i oss skräpmat. Som tur är börjar man mer och mer se över naturlig rörelse och träning för anställda för att få ett friskare och mer produktivt team.

En dynamisk arbetsmiljö ger större värde. Är du nyfiken på Awaio och om det är något för dig eller ditt företag? här är länken

Vill du pröva Bonzuns Stressprogram gratis i 10 dagar? registrera dig här

[addtoany]