DN – Kvinnor drabbas värst av stressen

Dagens Nyheter rapporterar idag att sjukskrivningar kopplade till stress har ökat kraftigt de senaste åren. Från januari till september 2016 var närmare 84 500 personer sjukskrivna någon gång för olika stressdiagnoser. Docent Anders Tengström, forskningchef på Bonzun gör följande reflektioner runt den nya statistiken.

– Egentligen finns inget nytt i den statistik DN presenterar. Återigen bekräftas bilden av att många människors livsvillkor är orimliga och att deras sätt att leva gör dem sjuka i stress och stressrelaterade tillstånd.

– Man ska alltid komma ihåg att vi bara ser toppen på isberget i sådan här sjukdomsstatistik från Försäkringskassan. Det finns många diagnoser som människor sjukskrivs för som är orsakade av stress men som i statistiken inte kopplas ihop med stress rent statistiskt. Det kan vara tillstånd som depression, ångest, sömnstörningar, missbruk, smärttillstånd och så vidare. Dessutom finns ingen statistik för de många korttidssjukskrivningar där arbetsgivaren står för ersättningen, säger Anders Tengström

Finns det något särskilt som oroar dig när du tittar igenom siffrorna?

– Ja. Det faktum att statistiken visar på att många av de som sjukskrivs nu pga stress är personer som tidigare inte varit sjukskrivna för de här sakerna. Det visar att stora grupper i befolkningen av vad man skulle kunna kalla ”vanliga människor, vanliga i bemärkelsen att de inte har någon särskild sårbarhet att utveckla denna typ av problem, lever sådana liv som gör dem sjuka av stress. Det är alarmerande för det pekar på att strukturer i samhället tillsammans med människors ambitioner och tidsandan gör att stora grupper i befolkningen redan är eller på väg mot sjukdomstillstånd som påtagligt kommer att påverka deras livskvalité negativt på kort och ofta på längre sikt, konstaterar Anders Tengström.

Artikeln i Dagens Nyheter är ytterligare in i raden av larmrapporter. Några förslag på åtgärder presenteras inte, vad säger du bör ske för att de negativa kurvorna ska kunna vändas?

– Åtgärder måste ske på flera nivåer. En viktig nivå är den individuella där vi som bor i landet måste tillåta oss själva att ta tecknen på stress på allvar. Symptomen finns där och många antingen ignorerar dem eller säger till sig själv att ”jag ska bara fixa det här – sen ska jag vila”. Vi måste sluta vara så ignoranta mot oss själva och acceptera att vi är biologiska varelser som behöver vila, inte maskiner.

– Det måste så klart också till åtgärder på mer övergripande nivå. Dit hör till exempel kunskapshöjning hos de som är personalansvariga chefer hos landets arbetsgivare. En kompetenshöjning där kan ha goda effekter att upptäcka symptom och göra rätt analys av de symtom man ser hos de anställda man är satt att leda.

– På samhällsnivån måste våra ansvariga politiker och myndigheter börja fundera på hur människors livsvillkor ser ut och vad som kan göras för att underlätta för människor att klara av livet. Ledordet i detta arbete är flexibilitet. Ska vi människor klara av kraven i dagens samhälle måste det finnas olika lösningar för att klara livspusslet. Alla klarar inte av eller vill inte leva sina liv på ett givet sätt, avslutar Anders Tengström.

[addtoany]