Dåligt ledarskap - hur hanterar du det som medarbetare

De flesta av oss har kanske råkat ut för en dålig chef - men kanske har vi inte alla gånger kunnat sätta ord på varför vi upplever ett dåligt ledarskap. Ett perspektiv som man inte kan bortse ifrån när det gäller ledarskap är förmågan till kommunikation. Brister kommunikationen så brister även ledarskapet. Det säger psykolog Anders Tengström, som menar att det vi många gånger kallar dåligt ledarskap, i botten handlar om en kommunikation mellan människor som brutit samman. Men kommunikation uppstår mellan människor och när vi pratar om kommunikation är det båda parters uppdrag att ta ansvar för att den fungerar. Hur kan jag då agera om jag har en "dålig chef"? Här ger Anders 5 tips som garanterat hjälper dig.

Dålig kommunikation skapar stress

I Bonzuns stressprogram ägnar vi hela avsnitt 7 (av totalt 8) åt att lyfta fram kommunikation mellan människor. Som användare får man lära sig mer om kommunikation och framförallt får du använda våra interaktiva verktyg för att öva på att kommunicera bättre.

Man kan så klart fråga sig varför vi ägnar en hel session åt kommunikation i ett stressprogram, kopplingen kanske inte är uppenbar.  Erfarenheter har dock visat att en stor källa till stress för människor är att kommunikationen inte fungerar mellan mig och vissa av de viktiga relationer jag har i mitt liv.

Vi förväntar oss att samma kommunikation fungerar i alla relationer

Att få till bra kommunikation i mina relationer är inte den enklaste av saker. I de relationer där jag själv kan välja om jag vill ha relationen eller inte är det förstås lättare. Så är det med vänner, bekanta, kärleksrelationer och så vidare. I andra typer av relationer är det knepigare. Vi väljer inte våra grannar, våra släktingar eller våra chefer/medarbetare på jobbet. Lika fullt sätter vi ofta kravet på oss själva (och motparten) att dessa relationer ska fungera på ungefär samma sätt som de vi själva väljer.

Kanske är det en orealistisk förväntan att det ska vara så. När vi väljer våra vänner, partners mm, så väljer vi de som vi lätt kan kommunicera med. I praktiken innebär det att vi inte behöver lägga ned så mycket tid och energi på att få kommunikationen att fungera.

När jag själv får välja mina relationer, blir det nästan alltid människor som är lika mig eller som har ett genuint intresse av att lyssna och vara med mig, även om man inte alltid håller med i sak. I de här relationerna kan jag säga nästan vad som helst, på nästan vilket sätt som helst. Jag kan oftast räkna med att bli förstådd på ett sätt som representerar vem jag är och vad jag vill ha sagt.

Dåligt ledarskap – en kommunikation mellan människor som brutit samman.

Resonemangen ovan och insikten om att det är skillnad på våra relationer för oss osökt in på dagens tema.Hur ska vi som medarbetare i ett företag/organisation ska hantera ”dåligt ledarskap”?

Första frågan som måste besvaras är så klart vad vi menar med ”dåligt ledarskap”. Vi inser direkt att det finns en myriad av definitioner och beskrivningar vad det kan tänkas vara. I praktiken kan vi inte här eller någon annanstans reda ut allt detta.

Istället får vi försöka förstå på vilken grund begreppet ”dåligt ledarskap” oftast vilar. Jag menar att det i botten handlar om en kommunikation mellan människor som brutit samman.

Visst, det finns människor (ledare) som är elaka, drivs av egenintressen och är allmänt jobbiga eller hopplösa i sin ledarroll. Kanske förtjänar de etiketten ”dåliga ledare”. Men de flesta ledare är inte så, utan vill och kan få till fungerande, effektiva och givande arbetsrelationer med sina medarbetare.

Som medarbetare är det samma sak. Vi vill också ha bra och närande relationer med våra chefer. Allt annat är bara energidränage och lägger fokus på fel saker och skapar stress.

Varför fungerar det ändå inte?

Den andra frågan att besvara blir då varför det trots alla goda intentioner och behov av fungerande arbetsrelationer, så pass ofta inte utvecklas till att bli det.

Även här finns det som alltid olika sätt att se på saken och förklara den. Mitt svar blir att det i främsta rummet handlar om kommunikation mellan människor som inte fungerar optimalt.

Som alltid när vi pratar om kommunikation är det båda parters uppdrag att ta ansvar för att den fungerar och är effektiv.

Om vi nu specifikt pratar om kommunikation mellan chefer och medarbetare finns det en grundläggande bestämning som måste lyftas fram och den gäller båda parter i lika stor utsträckning:

Du måste vara medveten om att du inte kan kommunicera på samma sätt och under samma antaganden i icke-valda relationer som du gör i de relationer du själv väljer.

Det kan låta trivialt, men det är en stor anledning till att kommunikation bryter ihop mellan människor. Det är så lätt hänt att vi ställer samma krav på förståelse, kunskap om mig som människa och mina intentioner i de icke-valda relationerna, som i de som jag själv valt.

Som tumregel får du sätta upp att du måste anstränga dig, dubbelt så mycket eller mer, ibland långt mer, för att få icke-valda relationer att fungera utifrån kommunikationsaspekten.

Nedan är några ytterligare tips till dig som medarbetare. Hur du kan ta ansvar för att din kommunikation blir så bra som möjligt mot dina chefer. Om du anstränger dig att jobba med din del i relationen blir det förhoppningsvis bättre, i vart fall har du gjort vad du har kunnat.

5 saker du kan göra som medarbetare för att förbättra kommunikationen och må bättre

Sänka förväntningarna på att relationen ska ha samma kvalité som dina valda relationer. Dvs att du ska bli sedd, förstådd och uppskattad på samma sätt som i dina valda relationer.

Etablera en benchmark för vad du anser måste finnas i relationen för att den ska anses vara rimlig och fungerande.

Utifrån din benchmark, var tydlig med att kommunicera dina behov – det här behöver jag och det här vill jag ha. Det gäller allt från lön, support, resurser osv. Tydlighet och konsistens från din sida är nyckeln till att få förståelse för dina behov.

Var proaktiv. Utgå från devisen, “känns något fel är något fel och då behöver det göras något åt”. Inget löser sig av sig självt, allra minst gällande kommunikationsfrågor. När något skaver i er relation. Ta upp det och förklara tydligt och på ett neutralt sätt hur du upplever det från ditt håll. Lyssna på motargument och var lösningsorienterad.  Det innebär inte  att lägga dig platt – du har din benchmark som säger hur du vill ha er relation, håll dig till den.

Ge inte upp om det inte fungerar direkt eller vid bakslag i er kommunikation. Som i alla relationer kräver det investering av tid och kraft från er båda för att det ska fungera. Ha ett långt perspektiv på relationen där du ser avvikelser, tillfällig frost och relationsgnissel för vad det är  – något som går över och något som inträffar i alla relationer.

Anders Tengström

Forskningschef, leg. psykolog

PhD, Associate Professor, KI

Läs mer om Bonzuns Stressprogram

 

[addtoany]