Dags att göra en förändring: Hur göra jag för att bli av med det som hindrar mig?

Att försöka leva i enlighet med det man tycker är viktigt är det vi ska sträva efter för att hitta balans. För att sträva mot det som vi tycker är viktigt behöver vi göra förändringar. Vi kanske måste tänka eller göra på nya sätt och vi måste lära oss det vi ändrar behöver vi nöta in så att vi ser till att göra det inte bara en gång utan kanske för resten av livet.

Förändringar är alltid svåra – kanske det svåraste av allt som en människa ställs inför i livet. Om det är någonting vi människor är så är det att vara experter på att hindra oss själva från att göra det vi beslutat oss för om det innebär att vi måste ändra oss på något sätt. Vi är mästare på att hitta orsaker och resa hinder för att undvika att göra det vi bestämt oss för att ändra.

I session sex går vi igenom hur du kan gå runt dina hinder så att de inte blir något som hindrar dig från att utvecklas och sträva mot det du tycker är viktigt.

Du får lära dig att hantera både yttre och inre hinder, dvs hinder som finns utanför dig som du kanske måste acceptera för att kunna komma vidare, till inre hinder som mer handlar om dina tankar som gör det svårare för dig att gå i den riktning du önskar.

Du får också lära dig om hur din autopilot fungerar och hur du ska kunna vara medvetet närvarande och kunna styra viktiga skeenden i livet dit du önskar att de ska vara.

Att möta sina tankar, att se sin autopilot och att acceptera att vissa saker är vad de är, är nyckeln till att undanröja hindren för dig att kunna gå mot de mål som är viktiga. När du gjort denna 6:e session i stressprogrammet har du lärt dig att se att hinder inte är verkliga saker i den riktiga världen utan hinder som du själv kan välja att gå runt och bara låta vara. Du kommer inte bli av med dem men du kan låta dem hänga med dig på färden istället för att låta dem stoppa dig.

 

[addtoany]