Stressprogrammet

299,00kr / month with a 10-day free trial

Bonzuns digitala Stressprogram stärker ditt självledarskap och sänker din stress. Programmet är uppbyggt i 8 steg och tar 8 veckor att genomföra.

Category:

Description

Stressprogrammet

Det interaktiva Stressprogrammet stärker din förmåga att hantera stress och andra utmaningar inom både arbetsliv och privatliv.

Du får lära dig flera strategier för att hantera din livssituation och de tankar som skapar stress. Du tränar konkret på vad du kan göra för att förbättra din återhämtning, din förmåga att säga nej, din kommunikation och dina relationer – allt för att skapa de bästa förutsättningarna till bättre balans och kontroll i vardagen. Och du kommer att kunna använda dina nya kunskaper och strategier i situationer som uppstår längre fram i livet.

Programmet anpassar sig efter dina behov och situationer och är indelat i åtta sessioner. Du vägleds genom interaktiva övningar och verktyg där du får utforska vilka förändringar du behöver göra för att hantera utmaningar i ditt liv.

Några av frågorna du får svar på: Vad är återhämtning för just dig? Vad är viktigt för dig i ditt liv? Vad ska du acceptera som inte går att påverka?

Stressprogrammets 8 sessioner

Det interaktiva stressprogrammet stärker din förmåga att hantera stress och andra utmaningar både inom ditt arbete och privat.

 

 

1. Introduktion

I första steget hjälper vi dig att kartlägga hur det ser ut för dig i ditt liv. Du får göra ett stresstest där du utforskar vad det är som stressar dig och vad som ger dig återhämtning.

 

 

2. Livskompassen

Här börjar vi arbeta med livskompassen och hjälper dig att ta reda på vad som är viktigt på riktigt i ditt liv. Steg för steg går vi igenom livets olika områden. Här upptäcker du om du idag lever i linje med dina värderingar.

 

 

3. Onödig smärta

Hur bra är du på att hantera stress? Du får träna på effektiva metoder hur du undviker onödig stress och smärta. Du lär dig hur du kan förhålla dig till utmaningar i livet.

 

 

4. Förändringen kan börja

Vilka förändringar vill du se? Här börjar du arbeta med de förändringar du vill göra i ditt liv och hur du ser till att det blir verklighet. Du vägleds genom en steg-för-stegprocess som mynnar ut i en konkret handlingsplan.

 

 

5. Tankar är bara tankar

Här får du lära dig hur medveten närvaro kan hjälpa dig att få återhämtning och hur det kan bli möjligt i en stressig vardag. Du får också träna på att se dina tankar som inget annat än just tankar.

 

 

6. Lär dig hantera hinder

I den här sessionen får du hjälp att upptäcka vilka dina inre och yttre hinder är och hur de försvårar ditt förändringsarbete. Du får också lära dig hur du kan navigera runt hindren och sträva vidare mot det som är viktigt för dig.

 

 

7. Kommunicera bättre

Här arbetar vi på att få dina viktiga relationer att fungera och du tränar på att uttrycka dig effektivt. Efter sessionen har du konkreta förslag på hur du kan kommunicera bättre och hur du kan reparera kantstötta relationer.

 

 

8. Var snäll mot dig själv

Nu får du träna på att bli snällare mot dig själv och vi även tittar på din framtida utveckling mot ett mer balanserat liv. Dina tips och lärdomar från programmets gång samlas ihop och hur du utvecklats och hur du kan gå vidare.