Att leva med stressen – hur gör man i verkligheten?

I och med den ökade andelen unga som drabbas av ohälsa i samband med stress har Bonzun nu skräddarsytt en föreläsning som riktar sig till unga personer på skolor och organisationer. Genom kunskap och information om stress och dess positiva och negativa effekter kan vi hjälpa unga att arbeta med sig själv för att kunna hantera vardagens belastningar och hitta balans i livet.

Att leva med stressen – hur gör man i verkligheten?

Arbetar du inom skola eller föreningsliv där ungdomar är aktiva? Nu har du möjligheten att köpa in en föreläsning med Bonzuns Forskningschef och legitimerad psykolog Anders Tengström. På ett lättsamt och konkret sätt berättar han vad som händer i kroppen vid stress. Hur kan man lära sig att förstå och värdera olika situationer där stress uppstår?

För vem?

Denna föreläsning vänder sig direkt till ungdomar, skolor och andra organisationer där ungdomar verkar.

Varför en föreläsning riktat till unga?

Den psykiska ohälsan bland unga ökar dramatiskt.  Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa bland unga vuxna (18–24 år) ökat med 70 % på bara tio år, och hos ungdomar i åldern 10–17 år var ökningen över 100 %. Detta innebär att omkring 190 000 barn och unga lider av någon form av psykisk ohälsa, och att det har skett en kraftig ökning på kort tid. Man ser att det framförallt är depressioner och ångestsyndrom som bidrar till statistiken, symptom som ofta är stressrelaterade. *

På Bonzun tror vi att information, kunskap och färdigheter som hjälper unga hantera livet är en viktig del i arbetet mot ett ökat välbefinnande.

*Socialstyrelsens rapport från 2017

Hur ser innehållet ut?

  • Vad är stress egentligen, är det farligt?
  • Vilka är de viktigaste symptomen?
  • En tanke är bara en tanke – hur förhåller jag mig till mig själv
  • Vad gör jag när jag känner stress
  • Hur skapar jag en hållbar tillvaro?
  • Hur ska jag få ihop allting i livet?

Målet med föreläsningen?

Föreläsningen ska ge grundläggande kunskaper i vad stress är och hur den tar sig uttryck i människokroppen. Deltagaren ska kunna känna igen symptom och lära sig värdera vad man känner. Föreläsningen syftar till att ge deltagarna principer för hur stresshantering går till i praktiken och kunskap i hur man kan arbeta med sig själv för att kunna hantera vardagens belastningar och hitta balans i livet.

Vem är talare?

Leg. Psykolog Anders Tengström.

Hur lång tid tar den?

90 minuter inkl. 10 min. paus

Vad kostar föreläsningen?

20.000kr ex. moms

Varmt välkommen att kontakta oss!

 

 

[addtoany]