Att leda medarbetare på distans

Redan innan Corona var stress den vanligaste orsaken till sjukskrivning och ineffektivitet på många arbetsplatser. Med fortsatt stor andel hemarbete är det fara att situationen förvärras. Vad kan du som chef göra för att stärka ditt team?

Bonzun ger 4 konkreta tips i att leda medarbetare på distans.

Struktur

Vissa klarar av att arbeta hemifrån och skapa sin egen struktur utan hjälp, andra inte. Men chansa inte, var hellre lite för mycket ”på” än att släppa helt. Ibland är det de medarbetare man minst anar som har mest problem med att grundstrukturerna rubbas.

Konkret tips:

Starta dagen med en kvarts samling i ett digitalt möte.En del medarbetare kanske också behöver en kvarts utcheckning vid arbetsdagens slut. Lyssna in.

Rutiner

Lite samma ämne som struktur, men här tänker vi på vikten av att hålla fast vid de rutiner som funnits tidigare, Kanske också skapa nya. Överenskommelser och mötesprotokoll behöver finnas lätt tillgängligt i digitala delade mappsystem. Kunskap om när kollegor arbetar, har möten eller har ledigt blir också viktigt när man inte längre kan stämma av det i korridoren eller lunchrummet.

Konkret tips:

Dela varandras almanacka. Kom överens hur man kommunicerar i vilka frågor; mail, sms, telefon.  Förstärk vikten av att ta en ordentlig lunchrast. Uppmuntra alla att gå en kort promenad runt kvarteret innan jobbet och en efter.

Kreativitet och delning

Att vara kreativ kanske inte alltid är så lätt när man sitter hemma, och som chef faller ett stort ansvar på att skapa nya förutsättningar för medarbetarna att prestera. Men ett bra sätt är att dela med sig av erfarenheter och ge tid för ”nya galna idéer”.

Konkret tips:

Bjud in dina medarbetare till ett kreativt möte där alla får komma med idéer om vad man kan göra för att skapa de bästa förutsättningarna vid hemarbete. Kanske har någon löst sin situation på ett sätt som andra kan ta del av.

Uppföljning

En alltid viktig punkt för varje chef är att följa upp sina medarbetare. Med distansarbete blir det än viktigare.  Som chef måste du vara beredd på att lägga mer tid på uppföljning och prioritera. Blocka därför tid i almanackan för detta och var noga med att inte förhandla bort den tiden till annat.

Konkret tips:

Ring varje medarbetare minst en gång i veckan och stäm av både hur själva arbetet fortlöper, men också hur det går att sitta hemma. Har man en bra arbetsplats med lugn och ro, bra arbetsställning och ljus. Om inte, behöver du som chef hjälpa till att hitta lösningar (t ex. skicka hem kontorsstol)

Friskvård för tanken

Och slutligen vill vi på Bonzun betona vikten av Friskvård för tanken. För precis som det är viktigt att träna fysiskt behöver det mentala maskineriet träning och underhåll. Bonzuns Stressprogram är ett väl fungerande verktyg i den processen. Ett träningsprogram för att skapa balans i livet. Ett verktyg som påverkar ditt företags resultat; för mår medarbetarna bra mår företaget bra.

 

[addtoany]