Att leda med inre motivation

Stress och motivation är sammankopplade på flera sätt. När kroppen har gått in i stressläge dalar ofta motivationen. Vi har svårt att hitta mening med det vi gör. Omvänt kan det skapa stress att inte hitta motivation i sin tillvaro. Om vi stannar vid arbetsplatsen, så är det viktigt för dig som arbetsgivare att skapa förutsättningar för att dina medarbetare att hitta inre motivation i sina egna arbetsuppgifter. Men hur gör man det? Ett företag som specialiserat sig på det är Bonzuns samarbetspartner Ninfea Ledarutveckling.

Ingen piska eller morot i världen kan konkurrera med inre motivation

Vi lever i en tid där tempot upplevs vara mycket högt och det fortsätter att skruvas upp hela tiden. Många ledare ställs inför uppgiften att leverera mer med mindre resurser om och om igen.

Det är lätt att luras in i fällan och tro att tuffa tider kräver tuffa tag. Vi skruvar åt processen, höjer kraven och fokuserar på hårda mål för förbättrad lönsamhet och tillväxt. Men ökad prestation kan inte manipuleras fram genom att mäta mer och dra åt svångremmen på olika ställen. Bättre prestationer kommer inte heller av belöningar i form av bättre förmåner, såsom en extra dags ledigt, feedbacksamtal en gång i månaden, eller hälsobidrag. Det finns ingen piska eller morot i världen som kan konkurrera med den motivation som kommer inifrån.

När du strålar tänder du gnistan i andra

Börja med att se varje medarbetare hos er som en ovärderlig resurs. En resurs som ni själva bjudit in att hjälpa ert företag på väg mot visionen. Det finns en enorm potential och en massa talang i dem, som ni inte sett än.

För att frigöra den fulla potentialen i de som jobbar hos er, krävs att era ledare investerar i reflektion och personlig utveckling. De behöver förstå på djupet vad som motiverar dem själva, för att sedan kunna motivera andra att släppa fram den ”mänskliga kärnkraften” som finns vilande i dem. Först när du själv strålar, kan du tända gnistan i andra.

När ni som ledare skaffat er insikter om hur ni kan locka fram den inre motivationen i er själva och dem ni leder, kan ni skapa mening genom att koppla ihop det som skapar motivation med företagets övergripande syfte. Ett framgångsrikt ledarskap som håller i längden, bygger på att företagets mission och vision skapar meningsfullhet för varje individ som jobbar där. När ni uppnått det, hämtar ni kraft i känslan av att jobba tillsammans för något betydelsefullt och varje framgång blir en lagseger.

Hemligheten bakom motivation är mening.

Vad är det som motiverar oss och får oss att känna glädje och inspiration i livet? En del vet vi ganska säkert, men vi har drivkrafter som vi kanske inte tänker på till vardags. En person som har vigt sitt liv till att undersöka människans drivkrafter är psykologiprofessor Steven Reiss. Han genomförde flera års empiriska studier runt om i världen om våra drivkrafter. Reiss kom fram till att det finns 16 drivkrafter som är gemensamma för alla, oavsett kön, ålder, ras, bakgrund, kultur. Vi blir motiverade mer eller mindre av dessa 16 grundläggande drivkrafter och varje individ har en helt unik drivkraftsprofil. Exempel på drivkrafter är Makt, Acceptans, Självständighet, Heder, Idealism, Familj och Fysisk aktivitet.

Låter det spännande? Bonzuns samarbetspartner Ninfea, kan hjälpa dig som vill utforska vad som motiverar dig och ge återkoppling och coaching på dina drivkrafter. Det är verkligen så spännande!

Ninfea har specialiserat sig på att koppla ihop inre motivation med tydlig tändande målbild.

Välkommen att kontakta oss. Klicka här för att komma till Ninfeas hemsida

Vill du veta mer om vad Bonzun erbjuder dig som arbetsgivare klicka här 

 

 

 

[addtoany]