Arbetsmiljöverkets nya stressregler speglar inte verkligheten

2017-09-08 | Okategoriserade

I sin strävan att få bukt med den alarmerande ökningen av stress och psykisk ohälsa har Arbetsmiljöverket utfärdat nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya reglerna handlar om arbetsgivarens ansvar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och om att förebygga ohälsosam arbetsbelastning.

Arbetsmiljöverket genomför också omfattande inspektioner för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande mot ohälsosam stress.

En bra arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning är självklart oerhört viktigt för hur medarbetarna mår. Det är en självklar grundförutsättning men det är också vilseledande att ge sken av att medarbetarnas hälsa och välmående endast handlar om hur arbetsgivaren organiserar arbetet och arbetsmiljön.

Det finns flera orsaker till att detta synsätt strider mot vad forskning om stress och hälsa berättar för oss.

Till att börja med så vet vi att stress och psykisk ohälsa inte bara förekommer på ”dåliga” arbetsplatser. Oavsett hur mycket arbetar med de organisatoriska och sociala frågorna finns alltid risk för att det inte passar alla medarbetare. Vi är ju alla olika. Några av oss älskar deadlines, andra hatar det. Några trivs med flexibla arbetstider, andra blir stressade och ineffektiva. En viss sorts ledarskap som den ena uppskattar kan vara oerhört stressande för en annan.

Dessutom vet vi att stress nästan aldrig bara orsakas av situationen på arbetet. Vi är inte delbara i en arbetande och en privat version, vi är en och samma människa hela tiden. Saker som händer på fritiden och i familjelivet påverkar hur vi har det och presterar på jobbet och tvärtom. Problem i relationen, ett barn med svårigheter i skolan eller en anhörig som blir sjuk är exempel på mycket stressande händelser som en arbetsgivare svårligen kan påverka. Ovanpå detta kommer en betydande stressbörda som vi själva skapar åt oss genom att oroa oss för att inte duga, jämföra oss med andra, grubbla över framtiden eller ställa orimliga krav på hur livet bör se ut. Vad ska man då som arbetsgivare göra för att leva upp till sitt stora ansvar för medarbetarnas hälsa?

Vi på Bonzun menar att arbetet för att uppnå välfungerande och välmående människor, i rollen som medarbetare såväl som privat, även måste innefatta att arbeta med individens förhållningssätt till sig själv och de utmaningar som möter oss. Det går inte, och det är inte heller önskvärt, att helt eliminera svårigheter, stressfaktorer eller oroliga tankar, men det går att lära sig ett mer funktionellt förhållningssätt till dem. Ett verkligt stressförebyggande arbete betyder alltså dels att arbeta systematiskt med arbetsmiljön men lika viktigt är att stärka och rusta medarbetarna så att vardagens utmaningar blir mer hanterbara. Det är här Bonzuns nya interaktiva program kommer in i bilden.

Bonzuns stressprogram är helt baserat på forskning och tar avstamp just i insikten att verkligt välmående och tillräcklig motståndskraft mot stress handlar om att lära sig hantera våra (oundvikliga) inre och yttre utmaningar. Individen vägleds genom programmet och får hjälp att upptäcka, förhålla sig till och hantera just sina utmaningar, oavsett om de finns hemma eller på jobbet. En unik nyhet med Bonzuns program är att de anpassar sig efter användarens unika behov och situation.

Stressprogrammet är resultatinriktat, lätt att använda och mycket kostnadseffektivt. Vi kallar det “friskvård för tanken”.

Våra kunder är både privatpersoner och större företag som just nu implementerar programmet i stor skala.

Testa oss gärna, det är gratis och går fort att komma igång.

[addtoany]