Arbeta smart med organisatorisk och social arbetsmiljö

Över hälften av företagen idag har inte en dokumenterad plan för hur arbetet med den psykosociala arbetsmiljön ska bedrivas. Detta trots att vi har tydliga föreskrifter om att arbetsgivarna är skyldiga till detta. Och kanske ännu värre; statistiken visar att 20% av den arbetande befolkningen är i riskzonen för att hamna i utmattning. Genom att stödja dig på föreskriften AFS2015:4 kan du som arbetsgivare systematiskt arbeta smart med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Som arbetsgivare måste man arbeta systematiskt och proaktivt

Många av oss, känner säkert någon i sin omgivning som ”gått i väggen” på grund av stress och utmattning. Dessa sjukskrivningar tenderar att öka år efter år, vilket är en dyster utveckling.

Kan man göra något åt detta?

Ja, självklart. Forskningen kring stress och stressrelaterade sjukdomar fortskrider och vi lär oss allt mer hur vi skall förebygga och hur våra hjärnor påverkas. Många metoder att minska stressen för den enskilde rekommenderas och tillhandahålls av både vården och privata aktörer såsom, yoga, mindfulness, samtalsterapi, mm. Detta är naturligtvis bra, men för att motverka ohälsosam stress måste vi arbeta ännu mer systematiskt och proaktivt.

Gå till källan

Jag menar att vi måste ta problemet redan vid källan, dvs där vi arbetar och verkar så att problemet inte uppstår. Ja, det kanske är ett önsketänkande men jag är helt övertygad om att vi drastiskt kan minska dessa sjukskrivningar. Kostnaderna är stora för samhället, företagen och den drabbade, kostnader som går att göra något åt. Att förebygga stress är en lönsam investering.

Genom att förstå hur stress uppkommer och att det är många olika saker som påverkar kan man också bli mer lyhörd. För stress och utmattning handlar inte bara om för hög arbetsbelastning som många tror, utan så många andra saker. Därför tillkom en efterlängtad förordning för några år sedan i syfte att stödja arbetsgivarna i att arbeta smart med organisatorisk och social arbetsmiljö.

AFS 2015:4

En bit in på 2000-talet började sjukskrivningarna på grund av stress och utmattning skjuta i höjden. Berörda myndigheter insåg då att detta är ett område som måste belysas och regleras utifrån ett arbetsgivaransvar. AFS 2015:4 antogs och började gälla 31 mars 2016. Kortfattat kan man dela in föreskriften i fem olika delar som den reglerar: kunskapskrav, mål, arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Stickprovsmätningar visar att 6 av 10 företag inte har en dokumenterad plan för hur detta arbete skall bedrivas, vilket naturligtvis är förödande. Statistiken visar att 20% av den arbetande befolkningen är i riskzonen för att hamna i utmattning, 2 – 5% av dessa kommer enligt statistiken att hamna i utmattningssyndrom (UMS) som är den officiella benämningen på diagnosen.

Vad kan du göra som arbetsgivare?

Ställ dig själv frågan, vad kan du och dina kollegor på företaget göra för att skapa en bra social- och organisatorisk arbetsmiljö?

Var smart, jobba aktivt och låt föreskrifterna i AFS 2015:4 vara en del av det naturliga säkerhets och miljöarbetet på arbetsplatsen. Se till att chefer, arbetsledare, skyddsombud har grundläggande kunskaper om de olika delarna i föreskriften. Låt personalen vara delaktig genom att informera om det aktiva arbetet. Analysera vad som behöver göras, planera för det, genomför det, följ upp resultatet och analysera på nytt. På så sätt blir alla i företaget sedda och hörda och ledarna kan skapa den goda arbetsplatsen. Företaget vinner genom minskade sjukskrivningar och medarbetare som bevisligen får en ökad kapacitet. På köpet får man glada medarbetare som trivs på jobbet

Ibland behöver man hjälp

Naturligtvis kan du som företagare eller ansvarig chef behöva hjälp med att få ett smidigt och smart sätt att arbeta med dessa frågor, samt inhämta den kunskap som behövs.

Som partner till Bonzun AB och lång erfarenhet av olika chefsroller kan jag tillsammans med Bonzun erbjuda er den hjälpen till ert företag.

Välkommen att kontakta mig!

Per Sunemark

Sunemark Coaching & Consulting AB 

Faktakällor:

Arbetsmiljöverket

Sören Hjälm, Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskap vid Örebro universitet

 

Läs mer om Bonzuns erbjudanden till dig som arbetsgivare här 

 

[addtoany]