5 frågor till VD för Sveriges Marknadsförbund

2019-10-23 | Arbetsmiljö Hälsa Stress
Bonzun möter Francesca O´Brien, VD för Sveriges Marknadsförbund för att ställa 5 frågor om stress och arbetsmiljö. Förbundet är en intresseorganisation som för samman alla marknadsförare och kommunikatörer, oavsett specialitet eller bransch. Sveriges Marknadsförbund grundades 1919 och har mer än 900 företagsmedlemmar.

5 frågor till Francesca O´Brien VD för Sveriges Marknadsförbund

Hur arbetar Sveriges Marknadsförbund med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen?

– Jag tycker det är väldigt viktigt att alla tar sig tid till att träna. Vi betalar våra anställdas träningskort och de får också träna på arbetstid. Vi kallar det friskvård. Hittills har vi inte haft långa sjukdomsfall trots långa och ibland stressiga arbetsdagar.

Utöver träningskort, vad gör du mer för att uppnå en stressfri arbetsmiljö?

Som chef på Sveriges Marknadsförbund försöker jag att vara tydlig med mina förväntningar och följa upp att mina medarbetare har de verktyg de behöver för att nå sina mål. Eftersom vi är en medlemsorganisation strävar jag också efter att våra medlemmar upplever att de får stöd man kan förvänta sig av oss. Jag tror att tydlighet från mig som chef, och att medarbetarna upplever att de kan påverka sin arbetssituation är ett bra sätt att förhindra stress i organisationen.

Har du märkt något ökat intresse för frågor kring stress och utmattning ute hos dina medlemmar?

– Absolut! Vi pratar mycket om ett hållbart ledarskap där det är av yttersta vikt att man är medveten om sin tid och respekterar andras tid. Det innebär att det finns inga oskrivna regler om att man ska vara tillgänglig dygnet runt. Sen kan det vara så att man själv väljer att vara på kontoret efter kontorstid någon dag när man har mycket. Alla fungerar olika. En del blir stressade av att vara uppkopplade, medan andra blir stressade av att inte vara det.

Varför kan hälsofrågan vara viktig för företag och organisationer ur ett marknadsföringsperspektiv?

– All personal är ambassadörer för företaget och om de trivs och mår bra så utvecklas företaget positivt. Det blir som ringar på vattnet. I dagens samhälle där hälsa, mat och livsstil står i fokus samtidigt som företagen vill attrahera och behålla personal så är det mycket centralt. De gäller att skapa en arbetsplats, oberoende bransch, där medarbetarna med olika ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet trivs och blir stimulerade.

Som VD för Sveriges Marknadsförbund har du ständigt många järn i elden; hur hanterar du det utan att stressa?

– Jag försöker hitta balansen mellan aktivitet och vila. Numer ser jag till att återhämta mig mellan varven. Har blivit bättre på att ta hand om mig själv och går regelbundet på SPA och massage samt bokar in träningstider i min kalender.

Är du nyfiken på Sveriges Marknadsförbund? här är länken http://svemarknad.se

[addtoany]