5 frågor till Kristina Alvendal

2021-01-20 | Bonzun Hälsa Stress
Kristina Alvendal är en känd profil i Stockholms fastighetsvärld. Hon var under fyra år (2006-2010) borgarråd i Stockholm med bland annat ansvar för Stockholms stadsutveckling, fastigheter och bostäder. Idag har Kristina lämnat politiken och arbetar i eget bolag med strategisk fastighetsutveckling, samtidigt som hon har flera olika styrelseuppdrag. Bonzun fick möjligheten att träffa Kristina för att ställa 5 frågor, en intervjuserie där Bonzun möter människor från olika branscher för att lära sig mer om hälsa, arbetsmiljö och stress. Vi undrade bland annat om det ökade intresset för psykisk hälsa kan påverka stadens utveckling?

5 frågor till Kristina Alvendal

1.      Du brukar prata om att stadsutveckling är mer än bara byggnader och infrastruktur; vad menar du med det?

Det som utvecklar en stad är egentligen inte byggnaderna utan det är vad vi fyller dem med och hur vi använder mellanrummen mellan husen. En stad brukar beskrivas med ord som liv och rörelse, ett brett utbud av kultur och nöjen, butiker och restauranger, fina parker och uteplatser, mötesplatser och mångfald. Det är sådana saker som bygger städer som gör att vi människor dras till en plats. Att jobba med stadsutveckling är inte att jobba med husen utan att jobba med människor.

 

2.    Långvarig stress är en av de vår tids stora folksjukdom och kostar samhället miljardbelopp varje år; skulle fastighetsbranschen kunna bidra positivt till den utmaningen som du ser det?

Hur städer utvecklas har absolut en stor betydelse för hur vi människor reagerar och mår. En stad kan uppfattas som en stressig plats med många människor och med en ständig puls. Detsamma gäller för hur vi utformar kontor och andra arbetsplatser. Självklart har fastighetsbranschen en stor möjlighet att bidra till hur det ser ut både på insidan och utsidan och planera för olika behov. Även en stor stad kan innehålla harmoniska och lugna platser, t ex. Att arbeta med hållbara miljöer står högt upp på många fastighetsägares agendor.

 

3.     Kommer det ökade intresset för psykisk hälsa/ stress rent av påverka hur våra stadsmiljöer utvecklas tror du? På vilket sätt i så fall?

Jag tycker att vi redan nu kan se det. Vikten av idrott och rörelse är t ex ett sätt att motarbeta stress. Diskussionen om idrottens plats i staden har ökat de senaste åren. Även vikten av gröna ytor och en mänsklig skala skapar en harmoni i stadsrummet, i många svenska städer är det en ledstjärna. Sedan är det ju väldigt individuellt hur olika människor uppfattar olika saker. En del mår bra av att ha många människor omkring sig i det offentliga rummet, medan en del söker sig till lugnare delar i en stad. Där tror jag att det är viktigt att fortsätta planera och bygga för en mångfald. Sedan kan det bli en utmaning när olika intressen skall mötas och dela på stadsutrymmet. T ex bostäder contra nattklubbar. I Sverige har vi en hård reglering när det gäller ljud och buller just utifrån ett hälsoperspektiv.

 

4.     I din roll som styrelseledamot, har du märkt av att mental/ stressrelaterad hälsa diskuteras och lyfts i styrelserummet, eller tycker man generellt att det är en operativ fråga?

Jag kan inte påstå att det är en fråga som ofta diskuteras. Det som kommer upp på styrelsens bord är mer frågor om sjukfrånvaro generellt sett. Och sedan en hel del andra frågor om medarbetare och vikten av rekryteringar mm

 

5.    Du har en full kalender med åtagande både professionellt och familj med barn, hur gör du för att skapa balans och hinna med återhämtning i ditt liv?

Bra fråga! Jag är nog en person som får energi av att det händer mycket. Jag försöker boka in egen tid i min kalender då och då. Det kan handla om en lässtund, en spavistelse eller en massage. Jag har dock alltid genom alla år lagt tid på träning av olika slag, så träning är nog min största batteriladdare.

 

Vill du läsa mer om Kristina eller komma i kontakt med henne gör du det här

Gör Bonzuns stresstest här

 

 

 

[addtoany]